Ministerstvo pro místní rozvoj dá na podporu bydlení půl miliardy

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní v roce 2010 na podporu bydlení 490 milionů korun. Peníze mají pomoci zejména s regenerací panelových sídlišť, ale i s budováním sociálních nájemních bytů. Část prostředků je určena také na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro stavbu zcela nových obytných komplexů.

Program na podporu regenerace panelových sídlišť má sloužit k oživení veřejných prostranství. Dotace je určená obcím, které mají panelové sídliště s nejméně 150 byty, mají schválený územní plán a projekt regenerace sídliště. Dotace může činit až 70 procent nákladů. Celkový objem financí na rok 2010 ministerstvo stanovilo na 150 milionů korun.

Dotace na výstavbu takzvaných podporovaných bytů jsou určené pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem. V těchto bytech mohou bydlet i lidé, kteří nemají v důsledku nepříznivých životních okolností přístup k bydlení a jsou schopni plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Příjemcem této dotace je obec a výše dotace na jeden pečovatelský byt činí 600 tisíc korun.

Podpora výstavby technické infrastruktury je určena na výstavbudopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Příjemcem dotace je obec a její výše může být až 50 tisíc korun na vybudovaný byt. Celkový objem prostředků, které na tento účel ministerstvo v příštím roce uvolní, činí 110 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce ale přispět také na výměnu olověných rozvodů vody. Každý byt, kde tyto rozvody jsou, může získat dotaci ve výši 10 tisíc korun. O peníze může zažádat vlastník, spoluvlastník nebo společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody. Příští rok ministerstvo na tento účel poskytne 12 milionů korun.

Peníze
Peníze