Transparency International: Česko je zkorumpované více než loni

Berlín/Praha - Česká republika v letošním roce klesla v hodnocení míry korupce v rámci 180 zemí sledovaných mezinárodní organizací Transparency International na 52. místo. Loni figurovala na 45. místě, přičemž čím nižší umístění v žebříčku, tím nižší je v dané zemi míra korupce. Pohoršilo si i Slovensko, které spadlo z 52. na 56. příčku. Z každoroční zprávy Transparency International také vyplývá, že míra korupce je ve většině ze 180 hodnocených zemí vysoká.

Česko se dostalo na 52. místo s hodnocením 4,9 (podle stupnice 0-10, kde 0 znamená nejvyšší míru korupce a 10 označuje zemi téměř bez korupce). V rámci EU pak Česko zaostává za západními státy i svými sousedy kromě Slovenska. Řadí se k více než dvěma třetinám zemí, které mají hodnotu indexu nižší než pět. Nejlépe jsou hodnoceny Nový Zéland a Dánsko s indexy přes devět, na posledním místě jsou Afghánistán a Somálsko s indexem těsně nad jedním bodem.

Zakořeněná korupce vyžaduje pečlivý dozor parlamentů

„Zakořeněná korupce vyžaduje pečlivý dozor parlamentů a zároveň účinnou justici, nezávislé a řádné audity, důrazné prosazování zákona, transparentnost ve veřejných rozpočtech… a také prostor pro nezávislá média,“ prohlásila šéfka Transparency International Huguette Labelleová. „Mezinárodní společenství musí najít účinné způsoby, jako pomoci válkou postiženým zemím rozvinout a udržovat vlastní instituce,“ dodala.

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index - CPI) řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejné sféře. CPI je složený index, který pro hodnocení roku 2009 čerpá ze 13 zdrojů údajů poskytnutých nezávislými institucemi, upřesnila Transparency International.

Šéfka Transparency International Huguette Labelleová

„V době, kdy se světová ekonomika začíná nesměle oživovat a některé země se dále potýkají s konflikty a malou bezpečností, není zjevně žádná oblast světa imunní vůči rizikům korupce. V situaci, kdy se vydávají velké částky ze státních fondů a ve světě vládne snaha k zajištění míru, je nutné zjišťovat, zda korupce neškodí dobrému vládnutí.“

V letošním roce se mezi nejméně zkorumpované země světa řadí kromě Nového Zélandu a Dánska také Singapur, Švédsko a Švýcarsko. Tento výsledek odráží podle zprávy politickou stabilitu, dlouhodobou kontrolu a regulaci střetů zájmů a fungující veřejné instituce. Před Českou republikou se v hodnocení umístily země jako Maďarsko, Kostarika, Botswana, Chile nebo Slovinsko. Ovšem státy, které se zmítají v dlouhodobém konfliktu a jejichž politický systém je v rozkladu, se pohybují na samém konci žebříčku - jedná se kromě Somálska a Afghánistánu i o Barmu, Súdán a Irák.

Transparency International přitom poukazuje na skutečnost, že firmy zapojené do komplikovaných finančních podvodů a korupce mají mnohdy sídlo v zemích s relativně nízkou mírou korupce. Příliš benevolentní právní rámce těchto zemí podkopávají mezinárodní boj proti korupci a umožňují praní špinavých peněz.

Nový Zéland
Nový Zéland