Snížení výkupní ceny solární energie zbrzdí návrat investic

Brno - Návratnost investic do fotovoltaických elektráren se kvůli snížení státní podpory může prodloužit ze současných osmi až deseti let na devět až 11 roků. Tento výhled přestavil na 4. ročníku České fotovoltaické konference Daniel Kunz z nově založené České fotovoltaické průmyslové asociace (ČFVPA). Vláda totiž navrhuje snížení státní podpory o pět procent pro solární energii v příštím roce. Pokud by se i nadále snížila podpora státu tak, že by se návratnost prodloužila na 15 let, znamenalo by to podle Kunze zastavení rozvoje fotovoltaiky v Česku.

Česká republika v posledních letech zažívá revoluční nástup solární energetiky a s každým nastupujícím čtvrtletím se počet solárních elektráren skokově zvyšuje. Zároveň se však objevují první protireakce a především pak obava z toho, že solární energetika podporovaná vládou bude muset být revidována, jinak dojde k enormnímu náporu na veřejné finance a také na cenu energie. V celé ČR totiž vzrostl výkon z loňských 40 megawattů na dosavadních letošních 109 megawattů. Investoři i nadále plánují stovky nových projektů.

Výstavba fotovoltaických elektráren - vyhledávaná investice

Cena energie vykupované ze solárních zdrojů se mění v čase. Do této chvíle se přitom měnila rychlostí maximálně pět procent každým rokem. Nyní v Česku vykupuje stát elektřinu ze slunečních elektráren za zvýhodněnou cenu. Výstavba fotovoltaických elektráren se díky tomu stala vyhledávanou investicí. U dodávek do sítě je podle Energetického regulačního úřadu pro letošek garantovaná výkupní cena až 12,89 korun bez DPH za kilowatthodinu u zdrojů s výkonem do 30 kilowatt a o deset haléřů nižší u výkonnějších zařízení. Tržní cena se pohybuje kolem dvou korun.

Podpora solární energie v ČR podle Kunze nevybočuje z mezí v ostatních zemích, snížením podpory se úrovni v okolních zemích ještě více přiblíží. Asociace by si dokázala představit i další snížení podpory tak, aby návratnost investic činila deset až 12 let. To je podle asociace doba obvyklá i v dalších evropských zemích. „Návratnost 15 let kapitál z investic odsaje,“ podotkl Kunz, jenž je zároveň předsedou představenstva skupiny Energy 21, která v Česku staví a provozuje sluneční elektrárny.

Solární energie se v roce 2020 nejpíše zcela obejde bez státní podpory

Všechno navíc podle Kunze nasvědčuje tomu, že v budoucnu by se tento typ obnovitelných zdrojů mohl zcela obejít bez vládní cenové podpory. Technologie by se v tomto případě stala tak levnou, že by nebylo třeba ji zvýhodňovat. „Účinnost solárních panelů a článků se zvyšuje a toto zvyšování ještě zdaleka nedosáhlo technologických mezí a fyzikálních mezí používaných materiálů… Taková situace může nastat v roce 2020,“ prohlásil Kunz. Novelu zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která se zejména týká snížení podpory výroby elektřiny ze slunečních zdrojů, schválila v pondělí vláda. Novela zákona umožní Energetickému regulačnímu úřadu od roku 2011 snížit výkupní ceny z fotovoltaiky i více než o pět procent, pokud klesne návratnost investice do solární elektrárny pod 11 let.

„Novelu jsem navrhli proto, neboť byl silný nepoměr v podpoře různých druhů OZE,“ uvedl v pondělí ministr obchodu a průmyslu Vladimír Tošovský. Na výstavbu a provoz slunečních elektráren se v příštím roce vynaloží tři miliardy korun, tedy 40 procent z celkových nákladů na všechny obnovitelné zdroje. Solární zdroje vyrobí sedm procent zelené elektřiny v ČR.

Ovšem asociace se obává, aby stát při změně zákona nevycházel z nereálných a zkreslených čísel. „I my bychom uvítali úpravy zákona, které omezí spekulativní projekty a protřídí trh. Pokud však budou úpravy založeny na nepravdivých číslech, mohou rozvoj fotovoltaiky zcela zadusit,“ míní Jaromír Řehák, předseda České fotovoltaické průmyslové asociace.