Evropští manažeři považují svůj obor za špatnou volbu

Praha - Celkem 45 procent manažerů ze střední a východní Evropy připouští chybnou volbu oboru, ve kterém nyní pracují. Zhruba 15 procent manažerů dokonce plánuje tento obor brzy změnit. Ve svém výzkumu mezi 200 manažery z regionu to zjistila společnost Anderson Willinger, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů. Manažeři se většinou obávají propouštění v důsledku krize působící stále na firmy. To se týká hlavně zaměstnanců v sektoru finančních služeb a maloobchodu. Chybí jim ale i motivace a možnost zdokonalení se v oboru.

Zatímco před dvěma roky byla změna oboru spíše výjimkou, dnes je situace jiná. „Ve světle finanční krize se zaměstnanci na svých pozicích cítí po náročném roce svázaní a volají po větší svobodě, kterou velmi často pocitově nenacházejí u svých současných zaměstnavatelů. Tu právě hledají ve volbě jiného sektoru,“ uvedla Lucie Teislerová z Anderson Willinger. Dotázaní manažeři nejčastěji tvrdili, že v jiných odvětvích očekávají větší stabilitu a pokrok.

Většina manažerů se nejvíce obává propouštění

Změnu chtějí především manažeři ze sektoru finančních služeb a maloobchodu. Oba obory byly totiž krizí silně zasaženy. Další příčinou je pak celková nespokojenost v zaměstnání. Manažeři uvádějí jako hlavní důvod strach z propouštění a větší stres související s množstvím práce, kterou přebírají po propuštěných zaměstnancích. „Tak vysoké číslo nespokojenosti také ukazuje mimo jiné na nedostatečnou podporu motivace, což se vyskytuje většinou v rovině komunikace,“ upozornila Teislerová. Manažeři rovněž připouštějí, že postrádají zdokonalení v oboru.

Pokud se zaměstnanec již rozhodl změnu učinit, doporučuje Anderson Willinger pracovníka od jeho volby neodrazovat, spíše najít vhodnou cestu kompromisního řešení, která neublíží žádné straně. „Podle naší studie 80 procent manažerů, kteří provést změnu zásadně chtěli, učinilo tak stejně v následujících 12 měsících,“ podotkla mluvčí společnosti Jana Schovánková.