Project Opencard už nejde zastavit

Praha – I když je projekt pražské elektronické peněženky Opencard ztrátový, není již možné ho zastavit. Tvrdí to náměstek primátora Rudolf Blažek. Na zprovoznění systému již bylo vynaloženo přes 880 milionů korun, které by přišly vniveč, kdyby projekt skončil. Opencard proto zřejmě bude pokračovat, jen je pro něj třeba najít novou cestu.

„Jestliže audit ukázal nějaká pochybení, tak je potřeba ty věci vzít, napravit, nastavit novou cestu, protože ten projekt jako takový není možné zastavit, je to téměř 900 milionů korun,“ říká Blažek. Hledat viníky, kteří přivedli Opencard do současné krizové situace, je podle něj třeba až v momentě, kdy se celá věc napraví.

Svou osobní odpovědnost Blažek odmítá. Tvrdí, že neměl přesné informace. Na tom se shoduje i s předsedou finančního výboru zastupitelstva hlavního města Prahy Petrem Hulinským. „Čísla, která jsme od pana Krause dostávali, byla vždycky trochu jiná,“ tvrdí Hulinský.

Václav Kraus, který šéfuje magistrátnímu odboru informatiky, jenž od auditorů projektu Opencard sklidil největší kritiku, se ale také vinen necítí. „Cítím potřebu se ostře ohradit proti tomu, že vedení města prý bylo mým odborem informováno nepřesnými či účelově připravenými materiály. Mám k dispozici řadu dokumentů, které toto tvrzení jednoznačně vylučují,“ zdůraznil.

Manažer projektu Opencard věří, že řada objevených chyb je spíš nedorozumění, a vyzývá proto k jednání. Pražské zastupitelstvo se k diskusi o projektu sejde 17. prosince.