Nakupování na internetu bude bezpečnější

Praha – Zvýšit právní ochranu obyvatel Evropské unie, kteří nakupují prostřednictvím internetu v některém z jejích členských států, má od poloviny prosince nové evropské nařízení. Nákupy na internetu se budou nově řídit podle práva, které platí v zemi spotřebitele. Odstraní se díky tomu nynější dohady, kde nemá přednost právo země obchodníka. Nařízení nazvané Řím I. vstoupí podle právníka Evropského spotřebitelského centra ČR Martina Rezka v platnost 17. prosince a nahradí tak Římskou úmluvu. Ta prý evropským spotřebitelům při nákupu on-line v jiných zemích EU neposkytovala dostatečnou ochranu.

„Dosud mohlo dojít k situaci, kdy se spotřebitelská smlouva bude řídit právním řádem státu obchodníka. A tak by například místo 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu měl český spotřebitel k dispozici pouze sedmidenní lhůtu, která je obvyklá třeba ve Francii,“ upozornil Rezek. V případných sporech bude od prosince nově platit právo země spotřebitele. Pokud by ale měla být ve státě prodávajícího některá spotřebitelská práva ještě výhodnější, může se jich nakupující podle Rezka také domáhat.

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Zprostředkovává i možnosti mimosoudního řešení sporů spotřebitelů s obchodníky. Činnost centra spolufinancují Evropská komise a Česká obchodní inspekce.