Jak kvůli dluhům příbuzných neskončit u exekutora?

Praha - Splácet dluhy prostě musíme. Příjemné to není, ale když díky půjčce konečně bydlíme v novém domě, jezdíme krásným rychlým autem nebo koukáme na supermoderní televizi, víme proč a zač. Horší situace ovšem nastává, když máme splácet dluhy, které jsme sami neudělali - třeba za své děti nebo naopak za své rodiče. Je z takové situace cesta ven? A jsme vůbec povinni platit dluhy za své děti nebo za své rodiče?

Pokud jste se stali dědici a s majetkem zdědili i dluhy, které váš zemřelý příbuzný za svého života udělal, nemusíte jeho dluhy platit. Podle § 463 – 468 Občanského zákoníku můžete celé dědictví odmítnout. V tom případě všechen majetek i případné dluhy přecházejí na stát.

„Dědictví je možno odmítnout pouze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl dědic soudem o možnosti odmítnutí poučen,“ upozornil advokát Petr Vysoudil. A samozřejmě znamená to, že se vzdáte nejen dluhů, ale i případného majetku. Není tedy možné vzdát se pouze části dědictví, například nechat si dům, který tatínek postavil, a naopak jeho dluhy odmítnout.

Možná je i dohoda s věřiteli

V případě, že je dědictví předluženo, můžete se s věřiteli dohodnout, že dědictví bude přenecháno jim k úhradě dluhů. Pokud k dohodě nedojde, proběhne likvidace dědictví. Zjednodušeně řečeno, prodá se veškerý majetek s tím, že výtěžek bude použit k poměrné úhradě dluhů.

„Dědic odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem a za zůstavitelovy dluhy jen do výše hodnoty nabytého dědictví,“ doplnil Vysoudil. Co to znamená v praxi? O dům, který tatínek postavil, nechcete přijít, bydlíte v něm odmalička a dnes již s celou rodinou. Dědictví tedy přijmete, jenže s domem zdědíte i dluhy. Dům má hodnotu třeba milion korun, tatínkovy dluhy jsou ale ve výši dvou milionů. V tom případě jste povinni uhradit dluh pouze do výše nabytého majetku, tedy do výše jednoho milionu korun.

Když dluhy dělají naše děti

Možná jste to zažili. Váš syn či dcera už doma nebydlí, ale mají u vás stále trvalé bydliště. A vy se dozvíte, že se zadlužili a dluhy nesplácejí. Nechcete za ně dluhy platit. Jenže máte strach z exekutora a nechcete přijít o svůj majetek. A někdo vám poradí řešení – zrušit nezvedenému dítku trvalé bydliště. To určitě není složité. Stačí podat váš návrh jako vlastníka domu nebo bytu příslušnému obecnímu úřadu. V návrhu je třeba uvést, jak dlouho se daná osoba v místě trvalého bydliště nezdržuje, zda je znám nový pobyt a také navrhnout důkazy k těmto skutečnostem, například výslechy svědků.

Změnou bydliště dluhová noční můra ale končit nemusí. „Změna trvalého bydliště sama o sobě většinou nic nevyřeší,“ upozornil Vysoudil. Exekutor má totiž oprávnění zjednat si přístup do všech prostor, kde má za to, že se nachází majetek dlužníka. Je pak jedno, jestli tam má dlužník trvalé bydliště a jestli tam ještě stále bydlí. „Obecně ale platí, že rodiče za dluhy svých dětí neodpovídají a nemusí je platit,“ doplnil.

Když přijde exekutor

A co tedy dělat pokud už se exekutor skutečně objeví u vašich dveří a nálepkami „exekučně zabaveno“ polepuje váš majetek?

  1. Informujte exekutora o skutečnosti, že s vámi syn či dcera již nebydlí a že v bytě nemá žádné věci.
  2. Trvejte na tom, aby tyto skutečnosti byly uvedeny v zápisu z průběhu exekuce.
  3. Pokud exekutor začne sepisovat majetek, je třeba do zápisu uvést, že dané věci nejsou majetkem dlužníka a uvést skutečného vlastníka.
  4. Vždy si vyžádejte kopii zápisu.
  5. Neprodleně poté podejte žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí.

„Od 1. listopadu 2009 platí novela exekučního řádu, podle které je možné podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu přímo u soudního exekutora,“ upozornila mluvčí exekutorské komory Monika Zajícová. Tento způsob umožňuje rychlejší řešení věci. „Každopádně je na vlastníkovi věcí, zda prokáže svá vlastnická práva k těmto věcem,“ upřesnila Zajícová.

V případě, že exekutor návrhu nevyhoví, můžete se ještě obrátit na soud s vylučovací žalobou. Do rozhodnutí soudu pak exekutor nemůže přistoupit například k dražebnímu prodeji věcí.