Do Belgie se dováží stále více českých výrobků

Brusel - Belgie je desátým největším odbytištěm českých výrobků. Pro zahraniční firmy je vzhledem k její poloze na rozhranní germánské a románské kultury velmi dobrým testovacím trhem. Do Belgie v současnosti míří v pořadí desátý největší objem českých výrobků. To je více než do Spojených států nebo Španělska. Stejně jako v případě ostatních evropských států jsou to nejčastěji automobily a k nim patřící náhradní díly. Oblíbenými výrobky jsou ale i nábytek, nebo české kotle. Přístup na belgický trh se od letošního května Čechům usnadnil - nepotřebují už totiž pracovní povolení.

Spolu se strojírenskými výrobky se automobily podílejí na celkovém českém importu víc jak 66 procenty. Nejpopulárnější značkou je v Belgii Škoda. Poměrně důležitým vývozním artiklem je ale třeba i nábytek. „Za jeden takový velmi zajímavý a perspektivní obor považujeme obnovitelné zdroje energií a technologie pro životní prostředí, kde řada českých firem už na belgický trh vyváží,“ uvedl Michal Neumann, vedoucí kanceláře Czechtrade. V některých belgických domácnostech rovněž hřejí české kotle na dřevěné pelety.

Český dovoz do roku 1997 rostl podstatně rychleji než vývoz. K obratu došlo v roce 2003, kdy Česko dosáhlo v bilanci vzájemné obchodní výměny kladného salda. V roce 2007 rekordní hodnoty 23 miliard korun. Obchod mezi Českou republikou a Belgií roste tempem, které Belgii řadí mezi největší skokany. Česká republika je pro Belgii dvacátým nejdůležitějším dodavatelem. Což odráží mimo jiné i důvěru v české výrobky. Loňský rok kvůli krizi na dynamice sice ubral, už teď se ale ekonomická situace v zemi zlepšuje.

Belgická ekonomika

Belgie patří mezi deset největších exportérů světa a vyváží zhruba trojnásobně víc než Česká republika. Vývozy do Německa, Francie, Nizozemska, Lucemburska a Velké Británie představují 60 % celkového exportu. Krize tak dolehla na Belgii dvojnásobně. Dovozy se za prvních šest měsíců letošního roku propadly o celých 23 %. "V dnešní době krize i v Belgii dosahují bankroty firem i otázka neplacení rekordních hodnot," dodal Neumann.

Tabulka s českým vývozem do Belgie
Tabulka s českým vývozem do Belgie