Unijní výrobci biopaliv si stěžují na obcházení cel

Brusel - U regulačních orgánů si chtějí evropští výrobci biopaliv stěžovat na firmy, které podle nich obcházejí cla na dovoz bionafty ze Spojených států. I když vlivná evropská lobby European Biodiesel Board (EBB) jména firem, které podle ní porušují pravidla, zatím neuvedla, má prý indicie, že bez řádného proclení se do EU dostávají z USA značné objemy bionafty.

V květnu zavedla Evropská komise, která dohlíží na obchodní politiku všech 27 členských zemí Evropské unie, antidumpingová a antidotační cla na dovoz bionafty z USA, a to na dobu až pěti let. EBB ale tvrdí, že řádně neproclená bionafta z USA do unie proudí dál, a to přes Kanadu a další třetí země. Zpravidla tak, že se předkládají falešné deklarační listiny.

Ovšem podle EBB se americká bionafta dostává do Evropy bez řádného proclení ještě dalším způsobem, a to v různých směsích biopaliv. „Vzhledem k přetrvávajícímu porušování pravidel se plénum EBB rozhodlo, že k obchodním orgánům EU podá stížnost proti porušování pravidel,“ uvedla organizace. V případě prokázání prý budou podvodné praktiky podléhat retroaktivním opatřením, což by nejspíše znamenalo vysoké pokuty.

Evropská lobby podá stížnost v blízké době

EBB chce podat stížnost v nadcházejících týdnech. Jména firem, které podezírá z podvodného jednání, zástupci EBB neuvedli a nesdělili ani žádné další podrobnosti, jako jsou objemy podvodně dovážené bionafty a podobně. Mluvčí EBB jen uvedla, že jde zřejmě o značné objemy bionafty, která není řádně proclena.

Antidotační cla zavedené unií se vztahují na dovoz čisté bionafty a na směsi tradiční nafty z fosilních paliv a biopaliv, kde je obsah bionafty vyšší než 20 procent. „Víme o směsích bionafty, u nichž se při vstupu na evropský trh neuplatňují přijatá opatření,“ prohlásila mluvčí EBB. „Máme také podezření, že čistá bionafta z USA se do Evropy reexportuje přes třetí země a pak se jinak označuje, a to hlavně v Kanadě,“ dodala. Uvedené dva postupy podle ní značně podkopávají efektivitu cel, která EU zavedla.

Američtí zpracovatelé zemědělských plodin a výrobci etanolu musí v rámci opatření, která zavedla Evropská komise, zaplatit dodatečné clo 359 eur (asi 9400 korun) za tunu bionafty, pokud ji chtějí přivést na evropský trh. Významným výrobcem biopaliv je v USA společnost Archer Daniels Midland. Více než 50 firem, které už dříve s komisí spolupracovaly na vyšetřování podvodů, mělo platit clo 335 eur za tunu. Všechny ostatní musely platit 409 eur za tunu.