Češi se rychle zadlužují, stát by je měl přibrzdit

Praha - Česká republika má ve srovnání s řadou vyspělých zemí nízké zadlužení domácností, které ovšem rychle narůstá. Krize pravděpodobně jen dočasně zpomalila růst objemu půjček. Zaznělo to na dnešní konferenci k finanční gramotnosti. Úvěr může být dobrý pomocník, ale zlý pán, a proto je třeba dbát na posilování finančních znalostí populace. Řadu přínosů může mít finančně zdatná populace i pro stát, proto by měl na vzdělání obyvatel v této oblasti dbát.

Zadlužení domácností v Česku činí podle členky bankovní rady ČNB Evy Zamrazilové 20 procent hrubého domácího produktu. V zemích eurozóny však obvykle přesahuje 55 procent. I když roste počet domácností, které mají se splácením půjček problémy, nesvědčí nic podle Zamrazilové pro to, že by situace v Česku měla být dramatická a mohla nějak ohrozit finanční stabilitu ekonomiky. „To nám na rozdíl od jiných zemí nehrozí,“ podtrhla.

Zadlužení je vážný sociální problém

Přestože si české domácnosti z hlediska dluhů stojí poměrně dobře, je i v Česku zadlužení vážný sociální problém. „Skutečně je třeba, aby si lidé uvědomili, že úvěr je dobrý sluha, ale zlý pán,“ zdůraznila Zamrazilová. Důležité proto je, aby se lidé ve finanční oblasti vzdělávali, což by je mělo ochránit před upadnutím do dluhové pasti.

Podle Ivana Noveského, generálního ředitele společnosti Cofet, která se mimo jiné zabývá poradenskými a školícími projekty, si nutnost finanční gramotnosti uvědomují i sami občané. „Lidé mají zájem o finanční vzdělávání. Zatímco do některých kurzů je problém klienty dostat, do finanční gramotnosti nám chodí lidé, kteří tam nepatří,“ uvedl v rozhovoru pro ČT24.

Na finanční vzdělání obyvatel by měl dbát i stát

O to, jak jsou Češi finančně vzdělaní, by se měl podle odborníků starat i stát. Horší finanční gramotnost se projevuje třeba tím, že i když v současném důchodovém systému docházejí peníze, a dnešním čtyřicátníkům tak už zřejmě nebudou státní penze stačit, mladí lidé si na penzi dobrovolně peníze příliš neodkládají.

V Česku zatím chybí výpočty, které by ukázaly, o kolik stát ročně kvůli neznalosti obyvatel přijde. Podobný výpočet již byl ovšem proveden například ve Velké Británii. „Finanční neznalost ve svém dopadu stojí daňového poplatníka 2,4 miliardy liber za rok,“ představil výsledky výpočtu George Smid z Britské obchodní komory.

Bankéř
Bankéř