Skleníkové plyny netrápí jen Česko

Praha – Odstupující ministr životního prostředí Ladislav Miko předložil svým ministerským kolegům k projednání aktualizaci státního programu ochrany přírody a změny v zákoně o odpadech. Právě odpady českých domácností jsou jedním ze sílících problémů českého životního prostředí. Zprávu o stavu v loňském roce dnes ministr rovněž předložil vládě. Následující týden se pak zúčastní summitu v Kodani, kde se bude jednat o skleníkových plynech.

Novinářům řekl, že každoroční zpráva dostala letos nový kabát pro lepší přehlednost. Zprávu nechá ministerstvo po projednání vládou vytisknout v počtu tisíce exemplářů. „Ministerstvo identifikovalo problém a požádalo ostatní resorty o vlastní analýzu a řešení,“ řekl Miko.

Hlavními tématy pro nadcházející období by měly být podle zprávy energetické úspory v domácnostech a nevýrobním soukromém sektoru, pokračující změna energetického mixu pro výrobu energie a vytápění domácností a snižování vlivu silniční dopravy na životní prostředí.

„Je pravda, že jsme odstranili síru, méně se nám ale daří s dusíkem a zejména máme problém s pevnými částicemi, hlavně na Ostravsku,“ vysvětluje Ladislav Miko. Celkově se stav životního prostředí v Česku za rok 2008 mírně zlepšil. O více než šest procent se podařilo snížit energetickou náročnost hospodářství nebo omezit znečišťování povrchových vod. Dál varující jsou ale vysoké emise skleníkových plynu a nárůst silniční dopravy.

Ve dnech 7. až 18. prosince se bude konat summit v Kodani OSN. Na konferenci by se měly státy unie dohodnout na snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012, kdy vyprší mezinárodní dohoda z Kjóta. Do Kodaně už míří Ladislav Miko coby úředník Evropské komise, který tam má na starosti ochranu přírodních zdrojů.