WTO: Krize obchod mezi státy nezastavila

Ženeva – Světový obchodní systém přežil hospodářskou krizi v dobrém stavu. Myslí si to alespoň šéf Světové obchodní organizace (WTO) Pascal Lamy. Podle něj je teď zapotřebí hlavně dokončit takzvané katarské kolo rozhovorů o liberalizaci světového obchodu, aby byl mezinárodní obchod schopen čelit případným dalším šokům.

Lamy proto na ministerské konferenci WTO v Ženevě vyzval členské země organizace k urychlení těchto rozhovorů. Katarské kolo bylo zahájeno v katarské metropoli Dauhá v listopadu 2001 a mělo být už dávno uzavřeno. Jeho cílem je prohloubit liberalizaci světového obchodu a zpřístupnit světový trh dalším rozvojovým zemím.

Katarské kolo rozhovorů sice není oficiálně na programu konference, účastníci jej nicméně neztrácejí ze zřetele. Rozvojové země vydaly prohlášení, podle kterého by měly bohaté státy ukázat svou vůdčí roli a zajistit pokrok v jednání. Vyzvaly rovněž k dohodě, jež by se zaměřila na odstraňování překážek v obchodu s potravinami, které poškozují zemědělce v chudých zemích.

„Všichni členové se musí výrazně angažovat transparentním a komplexním způsobem, pokud máme překlenout rozpory a úspěšně uzavřít toto kolo v roce 2010,“ uvedla takzvaná Cairnská skupina, která zahrnuje bohaté i chudé státy, na jejichž vývozu se značnou měrou podílí zemědělské produkty.