Žádné odměny, říkají shodně odboráři ČSA

Praha – Odborové organizace, které zastupují většinu zaměstnanců společnosti ČSA, vítají všechny kroky současného managementu vedoucí ke stabilizaci společnosti a podporují restrukturalizaci firmy v nezbytném rozsahu v dobré víře, že tyto kroky zajistí překonání současné složité situace. Odborové organizace zásadně nesouhlasí s vyplácením jakýchkoliv bonusů či odstupného pro bývalý management, který svými kroky a rozprodejem majetku dostal firmu na pokraj bankrotu.

„Vyplacení jakékoliv odměny odcházejícímu managementu považujeme za krajně neetické,“ řekl dnes prezident Odborové organizace leteckých techniků a inženýrů ČSA Petr Voldán s tím, že by to byl výsměch všem zaměstnancům, kteří souhlasili s dvojím snížením mezd.

Odborové organizace zároveň vyzývají členy Lašákova managementu, aby se dobrovolně vzdali jakýchkoliv odměn a bonusů za svoje působení ve společnosti ČSA. „Pokud slova o pomoci firmě, která jsme od minulého managementu slyšeli mnohokrát, byla myšlena vážně, jednalo by se o naprosto samozřejmý krok a akt lidské slušnosti a manažerské etiky,“ uvedl prezident Českého sdružení dopravních pilotů Filip Gaspar.