Soused staví načerno. Co s tím?

Praha - Bydlíte v rodinném domku a máte pocit, že váš soused až podezřele rozvíjí stavební aktivity na svém pozemku, aniž by se vás předem zeptal, zda s tím souhlasíte? Na jednu stranu proč by nemohl, říkáte si. Jste přece tolerantní a nebudete jemu ani sobě dělat zbytečné problémy. Pak ale zjistíte, že vám tato stavba (nebo dokonce stavby) bude stínit do oken nebo jinak překážet, a začnete přemýšlet, jak to s ní vlastně je a proč jste nebyl předem vyrozuměn o tom, že se něco takového bude dít hned za plotem vašeho domu. Důvodem může být třeba to, že soused staví načerno.

Ne všechny stavby a stavební úpravy vyžadují stavební povolení nebo ohlášení a k některým není potřeba dokonce ani územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Nejlepší pro udržení dobrých sousedských vztahů je probrat nejprve celou záležitost se sousedem a třeba i dojít k nějakému smírnému řešení.

Co na to stavební úřad?

Může se ale stát, že přesto zjistíte, že tudy opravdu cesta nevede, a soused, i když si je vědom, že staví načerno (tedy bez povolení nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem), nehodlá stavební úřad o nic žádat a vyšachuje ze hry také vás. V tom případě vám nezbude nic jiného, než se obrátit na příslušný stavební úřad a nejprve zjistit, zda stavba nějaké povolení nebo opatření vyžaduje a zda o něj stavebník požádal.

Pokud stavební úřad nemá žádný doklad o tom, že by stavebník podal nějakou žádost a bylo s ním zahájeno řízení, provede kontrolní prohlídku na místě stavby, aby zjistil, zda byly nějaké černé stavby realizovány. Někdy se stává, že vychytralý stavebník úředníky stavebního úřadu do svého obydlí nevpustí, pokud však půjde o stavby, které vás skutečně obtěžují, bude je zřejmě možné spatřit již z ulice, případně z vašeho pozemku, kam v tomto případě úředníky rádi pustíte.

Řízení o odstranění stavby

Zjistí-li se, že stavba je skutečně realizována načerno, stavební úřad se stavebníkem zahájí řízení o jejím odstranění. Stavebník má však možnost v průběhu tohoto řízení požádat o dodatečné povolení stavby. Pokud tak učiní, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede se stavebníkem řízení o jejím dodatečném povolení.

V tomto řízení musí stavebník předložit doklady jako při stavebním řízení, a to bez ohledu na to, že by jinak postačovalo pouze ohlášení stavby. Jinými slovy, stavebník si pěkně naběhl, když stavbu neohlásil, ještě než začal s její realizací. Jedním z dokladů je totiž například projekt zpracovaný autorizovaným inženýrem, jehož vyhotovení např. pro psí kotec sice může vypadat humorně, ale skutečně bude k jeho dodatečnému stavebnímu povolení nezbytný.

Podávání námitek

V těchto řízeních budete jako vlastník pozemku nebo stavby, která může být stavbou dotčena, účastníkem. Budete tedy moci podávat námitky a stavební úřad o nich bude muset rozhodnout. To ale neznamená, že pokud se vám nelíbí barva fasády sousedovic rodinného sídla, nařídí mu stavební úřad, aby ji přemaloval. Stavební úřad rozhoduje o podané žádosti stavebníka a pouze ten ji může měnit. Dále je třeba si uvědomit, že čím víc problémů při povolování stavby uděláte sousedovi vy, tím víc si pak smlsne on na vás, až jednou třeba budete chtít stavět.