Příští krizi budou předcházet tři nové unijní úřady

Brusel – Ministři financí Evropské unie se dohodli, jak by měla do budoucna vypadat kontrola nad finančními institucemi. Dohled chtějí rozdělit mezi tři nové úřady. Jeden bude mít na starosti banky, druhý pojišťovny a třetí penzijní fondy. Reforma byla nutná jako prevence proti případné hrozbě další finanční krize.

Před nedávnem navrhla Evropská komise vytvoření systému finančních dohlížitelů (ESFS - European System of Financial Supervisors), který bude tvořen právě třemi unijními orgány, jež mají nově vzniknout z již fungujících výborů EU. Návrh komise se ale nelíbil několika členským státům, včetně Česka. Bály se, že by centrální banky mohly ztratit kontrolu nad peněžními toky z dceřiných do mateřských bank. V Česku a několika dalších zemích je přitom finanční sektor tvořen právě hlavně dceřinými bankami. „V rámci kompromisu jsme dostali maximum toho, co jsme mohli dostat jako malý členský stát,“ reagovala náměstkyně ministra financí Klára Hájková.

Ministři schválili kompromis

Návrh, který vyšel z dnešního jednání ministrů, je tak daleko obecnější. Počítá s tím, že nové dohledové unijní orgány nebudou moci vydávat rozhodnutí, která by se týkala konkrétních finančních institucí, v případě nějaké krize či sporu mezi národními dohledovými orgány. Taková pravomoc by jim zůstala jen v případě, že by některá z finančních institucí porušila unijní legislativu.

V praxi by to znamenalo, že kdyby se objevil problém například v České spořitelně a Česká národní banka se dostala do sporu s rakouským dohledem, kde sídlí vlastník české banky Erste Bank, EU by nesměla vydat žádné rozhodnutí, jež by se týkalo konkrétní banky. Mohla by do sporu sice vstoupit, ale rozhodnout by mohla jen spor mezi regulátory.

Některé země si během jednání navíc vymohly hned několik pojistek, které jim umožní zvrátit rozhodnutí unijního dohledu v případě, že bude odporovat současným dohodám. Státy budou moci některá rozhodnutí revidovat na zasedání ministrů financí EU, kde jim k jejich přehlasování bude stačit jen prostá většina. Některá opatření bude možné zvrátit i na summitu EU, ale tam je třeba jednomyslný souhlas členských států.

Oslabení reformy finančního dohledu v Evropské unii pobouřilo Evropský parlament, který podle vyjádření největších poslaneckých frakcí hodlá návrh při první příležitosti nejspíš odmítnout. „Evropští občané očekávají efektivní opatření, která zabrání opakování finanční krize. Evropský parlament nehodlá oslabit nové evropské orgány,“ uvedli ve společném prohlášení zástupci lidovců, socialistů, liberálů i zelených.