Kauza Opencard: Smlouva výrazně nahrává dodavateli

Praha - České televizi se podařilo získat celý, dosud nezveřejněný audit k projektu Opencard. Zpráva má 157 stran a přináší řadu překvapení. Mimo jiné odhaluje přílišnou závislost projektu na společnosti Haguess. Podle auditorů byla ve smlouvě vybudována účelově. Pokud by si hlavní město Praha v budoucnu vybralo jiného, třeba levnějšího, dodavatele, mělo by problém se s firmou Haguess rozejít.

Za jednoho z hlavních viníků problémů kolem Opencard považují auditoři odbor informatiky. „Vytvořil předpoklady pro další chod a rozvoj projektu Opencard způsobující nepřiměřenou, nežádoucí, a lze se bohužel důvodně domnívat, i účelově zakotvenou závislost hlavního města Prahy na firmě Haguess,“ píše se ve zprávě auditorů.

Šokující je také zjištění, že ten, kdo projekt řídil, nebyl až tak odbor informatiky, ale spíš firma Haguess. Její manažeři mnohdy dokonce úkolovali pracovníky odboru informatiky.

Video Projekt Opencard tématem Událostí, komentářů
video

Projekt Opencard tématem Událostí, komentářů

Promrhaly se miliony

Audit rovněž konstatuje, že náklady na projekt Opencard byly často neefektivní. Promrhaly se desítky milionů korun. Třetina z 888 milionů, které se do projektu zatím nalily, se utratila za poradenství, služby právníků, marketingových expertů a ekonomů. Podle auditorů významná část takto vynaložených peněz nepřinesla žádný užitek. Zakázky navíc mnohdy nebyly vůbec soutěženy.

Podobného názoru je i předseda magistrátního finančního výboru Petr Hulinský (ČSSD). „Nároky na manažery projektu ve výši 25 milionů korun, na právní služby 10 milionů, popřípadě všechny ostatní marketingové služby, které byly prezentovány, tam si myslím, že ty částky tak úplně neodpovídají realitě,“ upozornil.

Předražený je také provoz kartového centra

Osm milionů korun město každý měsíc platí za provoz kartového centra, ročně se tak náklady vyšplhají na 96 milionů korun. Auditoři ovšem poukazují na to, že by se dal provozovat za částku zhruba čtyřikrát nižší, jen za první pololetí letošního roku tak město prodělalo 30 milionů.

Ladislav Mejzlík, komora auditorů ČR:

„Ten materiál (audit) pouze nekritizuje, ale navrhuje také řešení. Bude na magistrátu, který byl objednatelem zprávy, aby posoudil, zda ta doporučení přijme, zda ty výtky jsou oprávněné, nebo ne, a hlavně aby komunikoval s auditorem, pokud má proti tomu nějaké výhrady.“


Při spouštění projektu se přitom počítalo s tím, že si hlavní město Praha nebude služby kartového centra najímat, nýbrž vybuduje centrum vlastní. Do dnešního dne se tak nestalo.

Auditoři radí: Upravit smlouvy a najít nového partnera

Asi nejlepším krokem pro řešení problémů kolem Opencard by bylo zcela ukončit spolupráci s firmou Haguess. To je podle vedení města téměř nemožné. Auditoři proto vidí jako nejoptimálnější řešení narovnání smluv. Město by si také podle nich mělo najít nového partnera, který by se na provozu Opencard podílel.

Výdaje města na služby kolem Opencard
Výdaje města na služby kolem Opencard
Více fotek
  • Výdaje města na služby kolem Opencard autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1280/127924.jpg
  • Předseda magistrátního finančního výboru Petr Hulinský autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1280/127925.jpg