Praha objednávala karty Opencard, aniž by znala jejich cenu

Praha – Prvních 302 tisíc karet Opencard, které již Pražané používají, dodala společnost Haguess bez jakékoliv smlouvy s městem a bez dohody o ceně. Vyplývá to ze zprávy auditorů, kterou má Česká televize jako první k dispozici. Když konečně letos v lednu Praha se společností smlouvu uzavřela, dohoda zněla 200 korun za kartu, což je dvojnásobek oproti původnímu plánu. Celkem by tak město muselo zaplatit 60 milionů korun. Zatím Haguessu neposlalo ani korunu. Navíc se také ukazuje, že i další podmínky projektu jsou nastaveny tak, že Opencard nebude městu zřejmě nikdy vydělávat.

„Je zcela alarmující, že odbor informatiky zodpovídající za projekt Opencard nereagoval na situaci dodávky karet bez právního titulu a sjednaných cenových podmínek,“ píší auditoři ve zprávě. Když smlouvu konečně uzavřel, vůbec se nestaral o to, zda je cena, kterou město za karty zaplatí, přiměřená.

Město se snaží s Haguess vyjednat slevu

Video Reportáž Barbory Straňákové
video

Reportáž Barbory Straňákové

Vedení města se nyní snaží chybu odboru informatiky napravit. „Teď se jedná s dodavatelem, aby se ta částka snížila,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi náměstek pražského primátora Rudolf Blažek.

O tom, zda jednání směřují k úspěšnému konci a narovnání cenových podmínek, nikdo mluvit nechce s tím, že nyní probíhá připomínkové řízení. Podle informací České televize zatím ale jednání o ceně žádný výsledek nepřinesla.

Kolem vydaných karet se točí ale i další nedostatek, kvůli kterému je projekt tak prodělečný. Město platí firmě Haguess poplatek za každou vydanou kartu bez ohledu na to, zda je aktivní, či ne.

Nenasazujte odboru informatiky psí hlavu, hříšníci jsou i jinde

Vinit z nedostatků Opencard jen odbor informatiky by ale bylo nespravedlivé. Řadu pochybení má na kontě i dopravní podnik, první, zřejmě největší, už hned v začátku celého projektu. Firmu Haguess vybral, aniž by proběhlo výběrové řízení. Smlouvu s ním uzavřel v říjnu roku 2007. Původně měl dodat 50 tisíc karetních licencí za 11 milionů, to ale podle auditu neodpovídalo realitě. 

Dopravní podnik otevřel Haguess cestu k navazujícím kontraktům

„Uzavření této smlouvy na prokazatelně nedostačující objem licencí fakticky předurčovalo zadání dalších navazujících kontraktů souvisejících s dodávkou a implementací systému DOS firmě Haguess,“ shledali auditoři.


Dopravní podnik má ale na účtě i řadu dalších pochybení. Přestože měl k funkci elektronické tramvajenky řadu výhrad – chyběly třeba testy nebo technická a uživatelská dokumentace – zaplatil dodavateli plnou cenu. Dopravní podnik vůči firmě Haguess neuplatňuje ani sankce, které by po ní kvůli jejímu prodlení s dodávkami podle smlouvy žádat mohl.

Audit: Postoj dopravního podniku je alibistický

„Dopravní podnik Praha se stylizuje do role subjektu, který neovlivňoval řadu podstatných rozhodnutí. Dle názoru auditora je tento postoj DPP vysoce alibistický a nemůže sloužit jako zdůvodnění toho, že náklady na implementaci systému DOS byly velmi, resp. dle našeho názoru, nepřiměřeně vysoké,“ podotýká zpráva auditorů na adresu dopravního podniku.


Auditoři dopravnímu podniku vytýkají i to, že jim neposkytoval smlouvy a dokumenty, související s projektem Opencard. Požadovali také zprostředkování schůzek s některými dodavateli, ale ani na to podnik neslyšel.  

Opencard zřejmě nikdy nebude ziskový

Výsledkem celé řady pochybení města i dopravního podniku je alarmující fakt: projekt Opencard, jak je nyní nastavený, nikdy nebude významně vydělávat. Mohou za to nevhodně nastavené smlouvy, ve kterých je zakotveno třeba i to, že poplatky za vydávání karet budou příjmem společnosti Haguess, nikoliv města ani dopravního podniku.