Majitel účtu nemůže do banky, jak se dostane ke svým penězům?

Praha - Bez bankovního účtu se dnes již sotva někdo obejde. Doby, kdy se uspořené peníze ukládaly zásadně pod koberec nebo do slamníku, jsou již dávno pryč. Bankovní účet nám přináší řadu výhod, nemusíme se třeba starat o pravidelné platby, stačí zadat trvalý příkaz a banka už to pohlídá za nás. Někdy nám ale také může pěkně zkomplikovat život. Jedním z takových případů je i situace, kdy zůstane třeba živitel rodiny, který má pod palcem jediný rodinný účet se všemi úsporami, dlouhodobě upoután na lůžko. Pokud má zřízené elektronické bankovnictví, je řešení velice snadné. Co ale dělat v situaci, když tuto nejmodernější vymoženost nemá k dispozici? Jak zajistit, aby rodina mohla platit účty a měla z čeho žít?

Poradit správný postup by nám v takových případech měli bankovní úředníci. Bohužel situace je mnohdy taková, že s lidmi, kteří nejsou majiteli účtu, se v bance nikdo nebaví. Pod roušku bankovního tajemství se dá totiž ukrýt ledacos. My jsme se s žádostí o radu proto raději obrátili na právníky.

Řešením je plná moc

„Obecně lze říct, že pokud je majitel a zároveň jediný disponent účtu upoután na lůžko a nemůže udělit přímo v pobočce banky dispoziční právo jiné osobě, neznamená to, že se ke svým financím nedostane,“ odpovídá advokát Vladimír Kyzlink. „I v tomto případě umožňují právní předpisy zastoupení na základě plné moci. Majitel účtu (zmocnitel) udělí plnou moc tzv. zmocněnci. Plná moc musí být ale dostatečně určitá, aby bylo patrné, kdo koho zmocňuje.“

Kromě toho musí být také v plné moci jasně stanoven rozsah oprávnění zmocněnce a plnou moc může zmocnitel udělit i několika zmocněncům společně, například dětem či jiným rodinným příslušníkům. Ale pozor na jeden důležitý aspekt, není-li v takové plné moci stanoveno, že může jednat každý samostatně, popřípadě že postačí například podpis dvou ze tří zmocněnců, musí jednat všichni společně.

Lze takové zmocnění učinit i jinde než v bance?

„Pokud se majitel účtu nemůže například ze zdravotních důvodů dostavit přímo do banky, bude zapotřebí úředně ověřit podpisy na plné moci. Pokud je majitel účtu dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, může ověření pravosti podpisů provést například advokát nebo notář přímo v nemocnici. A k ověření pravosti podpisu je pak potřeba už jen platný průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis je potřeba legalizovat,“ radí advokát Vladimír Kyzlink.

Náležitosti plné moci

Pokud budete připravovat plnou moc, nezapomeňte především uvést všechny potřebné údaje:

  1. jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, tedy identifikační údaje zmocněnce i zmocnitele
  2. přesný popis úkonu, ke kterému se zmocněnec zmocňuje 
  3. uvedení platnosti plné moci, zda je omezená (např. platnost do 30. 6. 2013), nebo je neomezená
  4. nabytí účinnosti, např. plná moc nabývá účinnosti dnem podpisu
  5. podpis
  6. úřední ověření podpisu notářem či matrikou
  7. formulace „plnou moc přijímám“ a podpis zmocněnce

Přeji vám co nejméně frekventovanou komunikaci s bankami a pokud k ní dojde, tak především šťastný závěr. Protože, ať si to uvědomujeme, nebo ne, banka je náš dobrý sluha, ne ten nejpříjemnější pán.