Ministerstvo financí přemýšlí nad vracením DPH u špatných pohledávek

Praha - Ministerstvo financí chystá novelu zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), která má přinést mimo jiné možnost vracení DPH u špatných pohledávek. Do parlamentu by měla norma putovat v březnu nebo dubnu a platit by měla od roku 2011. Podle ředitelky odboru legislativy nepřímých daní ministerstva financí Blanky Mattauschové již kvůli vrácené DPH u špatných pohledávek vznikla společná pracovní skupina ministerstva financí a Hospodářské komory. Kromě expertů komory a ministerstva jsou v pracovní komisi i zástupci auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers.

Podle komory by měl mít konkrétně dodavatel v budoucnu nárok na vrácení DPH, pokud mu jeho odběratel nezaplatil za dodané zboží a soud proti němu zahájil insolvenční řízení. „Náš návrh je zamýšlen jako protikrizové opatření. Má pomoci firmám, jejichž cashflow snižují nedobytné pohledávky za podniky v platební neschopnosti,“ uvedl prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Počet úpadků podnikatelských subjektů se letos v lednu až listopadu zvedl v Česku zhruba o třetinu oproti minulému roku.

Vzor ve Velké Británii

Ve Velké Británii firmy například získávají zpět DPH automaticky u pohledávek po splatnosti delší než šest měsíců. „Takto široká novela dle nás není pro začátek vhodná, ale uvažujeme o nějakém zapracování,“ uvedla Mattauschová. Příkladem by podle ní mohlo být třeba Rakousko, kde se DPH vrací u pohledávek v konkurzu: „Začali bychom asi touto minimalistickou variantou a uvidíme, jak se to osvědčí.“

Přínosem novely by měly také být drobné změny při osvobození od DPH, v odpočtu daně a jejím zjednodušení. Nově by mělo být zavedeno povinné doložení minimálních důkazních prostředků pro osvobození od DPH, v případě dovozu zboží do ČR, které je následně určeno k dodání do jiného členského státu EU. „Nyní diskutujeme s celníky, co budou požadovat za doklady a jaký bude praktický postup,“ vysvětlila Mattauschová.

V Senátu je nyní novela zákona o DPH, která by měla platit od roku 2010. Podle Mattauschové je to jedna z nejvýznamnějších změn daní, která se dotkne celé Evropy. Hlavním cílem novely je převzít do českého zákona ustanovení evropských směrnic týkajících se DPH, a to především při stanovení místa zdanitelného plnění u přeshraničních služeb. Změny budou také u podávání souhrnného hlášení, a to především v oblasti lhůt pro předložení a v tom, že nově budou zahrnovány také některé přeshraniční služby.

O vrácení DPH v jiném členském státu EU bude možné žádat pouze elektronicky

Navíc zákon počítá i s tím, že o vrácení daně z přidané hodnoty v jiném členském státu EU bude možné žádat pouze elektronicky prostřednictvím internetového portálu ministerstva financí. Nastavuje také pravidla zamezující daňovým únikům a krácení daně. Stanovuje také lhůty, ve kterých budou muset finanční úřady rozhodnout ve věci vrácení daně.

Dále novela zavádí pravidlo, kdy se ve vybraných případech bude jako základ pro výpočet DPH používat cena obvyklá. To má zabránit jejímu krácení v neprospěch státu.

Velká Británie
Velká Británie
Více fotek
  • Velká Británie autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1191/119096.jpg
  • Daně autor: Markéta Sandanusová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/118/11773.jpg