S Janotovým balíčkem souhlasí většina podnikatelů

Praha – S opatřeními takzvaného úsporného balíčku ministra financí Eduarda Janoty souhlasí 87 procent malých a středních podnikatelů. Vyplývá to z výsledků průzkumu mezi majiteli firem v průmyslu, službách a stavebnictví z celé České republiky, který dnes představila Asociace malých a středních podnikatelů ČR (AMSP). Velký problém pro firmy ale stále zůstává administrativní zátěž, ukázalo šetření.

Více než třetině podnikatelů vadí od Nového roku plánované zvýšení daně z nemovitosti, třetině z nich se nelíbí ponechání sazby z odvodů na nemocenské pojištění za zaměstnance na stejné úrovni jako dosud. Tři z deseti respondentů jsou nespokojení s daňovým zvýšením obou sazeb daně z přidané hodnoty.

Přes proklamace minulé vlády premiéra Mirka Topolánka (ODS) a tehdejšího ministerstva průmyslu a obchodu o snižování administrativní zátěže podnikatelů takové úpravy podle 94 procent respondentů nenastaly. Za největšího zatěžovatele označili podnikatelé Českou správu sociálního zabezpečení, na dalších místech jmenovali zdravotní pojišťovny, Český statistický úřad a finanční úřady.

Podle podnikatelů by hospodářské situaci státu nejvíce prospěla restrukturalizace státní a veřejné správy s cílem jejího zlevnění a zefektivnění práce. Třetina dotazovaných uvedla potřebu zvýšení transparentnosti výběrových řízení zejména u velkých zakázek.