Část řetězců se snaží, aby na ně neplatil zákon o tržní síle

Brno - Podle informací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se některé obchodní řetězce snaží přimět své dodavatele k vydání prohlášení, ve kterém by se na ně a na jejich vztahy nevztahoval nový zákon o významné tržní síle. Úřad však upozorňuje, že žádné takové prohlášení řetězce nezbaví povinnosti dodržovat zákon významně regulující jejich činnost. Za zneužití tržní síly hrozí obchodním řetězcům pokuta až deset milionů korun nebo trest v hodnotě deseti procent z obratu.

Řetězcům zákon ukládá, aby poskytovaly dodavatelům své všeobecné obchodní podmínky, které musí obsahovat třeba cenové podmínky nebo údaje o snižování cen. Dále zákon pevně stanovuje, že za zboží musí být zaplaceno nejdéle do 30 dnů od jeho dodání. Řetězce také nebudou smět prodávat zboží za nižší cenu, než za jakou ho nakoupily, což se nemá vztahovat na rychle se kazící zboží nebo sezonní výrobky.

V platnost vstoupil nový zákon regulující vztahy mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli na začátku října, účinný bude ale od 1. února příštího roku.

„ÚOHS se v poslední době setkal v několika případech s tím, že poté, co byl schválen zákon o významné tržní síle, někteří odběratelé kontaktují své dodavatele s žádostí o prohlášení, že tito dodavatelé se necítí být na odběrateli závislí.“

Řetězce se dodavatelů ptají na obraty či jiné údaje o jejich činnosti

Požadavky řetězců směřují k i údajům o obratu dodavatele, podílu dodávek dodavatele v rámci celé ČR, případně podílu dodávek pro konkrétního odběratele a jiným požadavkům. Žádný zákon včetně toho o významné tržní síle ale neukládá žádnému z hráčů na trhu povinnost poskytovat jakékoli údaje o své činnosti jiné firmě.

Právě antimonopolnímu úřadu připadla pravomoc kontrolovat vztahy mezi řetězci a dodavateli vyplývající z nového zákona. ÚOHS upozorňuje, že pokud by přesto některý z dodavatelů zmíněné prohlášení přesto zpracoval, nemá a nebude mít takové prohlášení jakoukoli závaznost: „Nezbaví tak odběratele jednat v obchodních vztazích s dodavateli v souladu se zněním zákona o významné tržní síle.“

ÚOHS prý bude poté, co zákon o významné tržní síle nabude účinnosti, posuzovat každý jednotlivý případ samostatně, a to bez ohledu na existenci případného prohlášení.

Farmáři i výrobci potravin si dlouhodobě stěžují na nepřiměřený cenový nátlak řetězců

Už v minulosti kritizovali farmáři i výrobci potravin zejména nepřiměřený cenový nátlak řetězců na ně, kdy jsou prý nuceni dodávat zboží na hranici svých výrobních nákladů, či vybírání rozličných poplatků od dodavatelů. Těm dodavatelé platí například za to, že vůbec mohou řetězci dodávat, za umístění svého zboží na lukrativní místo v obchodě či na reklamních letáčcích obchodníků.

Naopak na zákon se snesla kritika obchodníků. Podle nich a také podle některých odborníků může zákon zdražit potraviny na pultech obchodů a také snížit ochotu obchodníků odebírat zboží od firem v tuzemsku.