Aféra v Kodani: Unikla závěrečná zpráva, rozezlila rozvojové země

Kodaň - Třetí den kodaňské konference, která má přinést klíčové rozhodnutí o podobě ochrany životního prostředí pro nadcházející desetiletí, poznamenal nečekaný skandál. Do médií unikl dánský návrh závěrečné zprávy celé klimatické konference. Odklání se od Kjótského protokolu, snižuje vliv OSN a poskytuje bohatým státům možnost vypouštět téměř dvakrát více emisí než chudým. Informaci jako první přinesl britský deník The Guardian. Návrh závěrečného usnesení vyvolal odpor v řadách zástupců rozvojových zemí v čele s Indií a Čínou, podle nichž je takový přístup nevyvážený.

Podle návrhu, jehož text omylem unikl, by do roku 2050 měly mít rozvinuté státy možnost vypouštět až dvojnásobný objem emisí skleníkových plynů než rozvojové. Chudé země nesmí podle textu překročit limit 1,44 tun uhlíku na osobu do roku 2050, zatímco pro bohatší státy je limit 2,67 tun. Rozvojové země ale takový závazek přijmout nechtějí. Argumentují tím, že emise by měly snižovat státy, které zbohatly díky průmyslu, a tudíž nesou největší zodpovědnost za poškození životního prostředí.

„Tento text okrádá rozvojové země o jejich spravedlivý a rovnoprávný podíl v atmosférickém prostoru,“ prohlásil Lumumba Di-Aping, súdánský předseda skupiny 132 rozvojových států. „Neopustíme nyní jednání, protože nedovolíme neúspěch Kodaně. Ale nepodepíšeme nerovnou dohodu. Nepřijmeme takovou smlouvu, která odsuzuje 80 procent světové populace k dalšímu utrpení a nespravedlnosti,“ řekl Di-Aping. Rozvojové země rovněž obvinily dánského premiéra Rasmussena z toho, že dal přednost vlastním politickým zájmům a vizi bezpodmínečného úspěchu před kvalitní dohodou.

OSN problém zlehčuje, zpráva ale nejspíš spadne ze stolu

Z textu dále vyplývá, že bude oslaben vliv OSN v nakládání s financemi určenými na boj s klimatickou změnou. Nově vzniklý „zelený fond“ by totiž měla spravovat Světová banka a Globální fond životního prostředí (GEF). Okrajovou roli dává text OSN i ve vyjednávání. Dále rozděluje chudé státy, a to tak, že vytváří novou kategorii rozvojových států, a to „nejzranitelnější“. Text také navrhuje vznik úplně nové dohody, kdežto rozvojové země si přejí rozšíření Kjótského protokolu. Ten totiž rozvojovým zemím garantuje peníze a technologie a na rozdíl od dánského protokolu je právně závazný.

Organizace spojených národů celý problém bagatelizuje. Tvrdí, že šlo o jeden z mnoha návrhů, které pracovní skupiny dostaly minulý týden a který měl za úkol rozproudit diskusi. Takový postup je podle OSN běžný. „Šlo o neformální dokument, který dostalo několik lidí za účelem konzultace. Jediné formální texty v procesu OSN jsou v rukou představitelů účastnících se jednání konference v Kodani,“ uvedl šéf klimatického panelu OSN Yvo de Boer. S největší pravděpodobností bude nyní nutné text stáhnout, především kvůli reakci již předtím skeptických států, jako je Čína nebo Indie.