Přístup malých firem k úvěrům bude od ledna snazší

Praha – Programů, v rámci kterých mohou žádat malé a střední podniky podporu od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), od ledna přibude. Podniky budou moci využít čtyři programy, přičemž tři z nich budou vyhlášeny zcela nově. Programy by měly umožnit snazší získání bankovních úvěrů minimálně za osm až devět miliard korun.

Zatímco letos mohly záruky za provozní úvěry čerpat pouze malé a střední firmy z průmyslu a ze stavebnictví, v příštím roce by měly být dostupné firmám ze všech oborů ekonomiky. Zacílení na firmy z průmyslu a ze stavebnictví zůstane zachováno jen v případě záruk za investiční úvěry.

Kromě toho záruční a rozvojová banka spustí od ledna nový program Start. „Bude nastaven pro podnikatele s kratší historií, tedy maximálně tříletou, bude se jednat o záruku za investiční úvěry a bude i s příspěvkem. Podnikatelé, kteří budou úspěšní, mohou dostat desetiprocentní příspěvek k zaručovanému úvěru,“ popsal generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Ladisla Macka.

Petr Kužel, prezident hospodářské komory:

„Firmy potřebují podpory, protože bez peněz není možné udržet chod společnosti, která má připravit nový vývojový program. Rozšíření programu Českomoravské záruční a rozvojové banky připraví další možnosti firmám, jak více podpořit samy sebe.“


Posledním z vypsaných bude program Progres zaměřený na podporu investičních a rozvojových projektů v průmyslu a stavebnictví, který umožní získat podřízený úvěr až 20 milionů korun.

Stále zůstává prostor pro zlepšení

Malé a střední podniky, které jsou hnací silou české ekonomiky, ale stále vidí prostor pro zlepšení. „Například se objevují požadavky, aby dostávaly záruky za úvěry na koupení třeba nějakých jiných firem, se kterými by mohly fúzovat,“ popsala analytička ČT Libuše Bautzová. Firmy by rovněž uvítaly poskytování záruk za již existující úvěry.

Činnost záruční a rozvojové banky v roce 2009

V letošním roce poskytovala Českomoravská záruční a rozvojová banka záruky pro firmy z průmyslu a ze stavebnictví. „V letošním roce jsme poskytli tak čtyři až pětkrát více záruk než v loňském roce. Sešlo se nám na 970 žádostí, což představuje částku 12 miliard vystavených záruk,“ uvedl Macka.

Jaké podniky se na záruční a rozvojovou banku obrací?

„Jsou to podniky, které mají dobrý podnikatelský záměr, mají šanci na trhu vydržet, bojovat s konkurencí, ale když žádají o úvěr, tak zpravidla nemají dostatek majetku, aktiv, nemovitostí pro to, aby zajistily úvěr, pokud banka zajištění potřebuje. V tom případě se na nás obracejí a my jim ručíme,“ popsal Macka.

Význam malých a středních podniků
Význam malých a středních podniků