Většina firem kvůli krizi šetřit nezačala

Praha – Ani pokračující recese nepřiměla většinu firem k úsporám. Podle průzkumu společnosti Ernst & Young nezavedlo víc než 60 procent nadnárodních společností žádný aktivní program na snižování nákladů. Čtvrtina firem o tom ani neuvažuje a pouze 17 procent pokládá trvalé prosazování úsporných opatření za jednu ze svých priorit.

„Z našeho průzkumu je zřejmé, že mnoho společností se k otázce snižování nákladů staví až příliš pasivně. Riskují tak, že na případné oživení hospodářství nezareagují včas. Přestože se z optimalizace nákladů stal v průběhu uplynulého roku jeden z klíčových úkolů podnikového řízení, společnosti se doposud zaměřily především na dočasná opatření taktického charakteru, kterými získaly většinou úspory maximálně deset procent,“ uvedl partner oddělení podnikového poradenství E&Y v ČR Petr Knap.

Jen třetina společností si klade za cíl dosáhnout v následujícím roce až roce a půl úspor přes 20 procent. Nejčastěji se rozhodnou firmy šetřit až ve chvíli, kdy společnosti hrozí bankrot. Jakmile se ale podaří zajistit přežití společnosti, odsune se otázka snižování nákladů opět na okraj zájmu.

Průzkum s názvem Úsporami k prosperitě: od redukce k optimalizaci výdajů provedla Ernst & Young mezi 561 vedoucími pracovníky z Číny, Francie, Německa, Indie, Nizozemska, Ruska, Jižní Afriky, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a USA.