Ministerstvo chce zdvojnásobit pojištění vkladů

Praha – Od roku 2011 se v Česku má zvýšit pojištění bankovních vkladů ze současných 50 tisíc eur na 100 tisíc eur. Počítá s tím novela zákona o bankách, kterou bude v pondělí schvalovat vláda. Změna vyplývá ze směrnice Evropské unie. Novela, která by měla nabýt účinnosti 31. prosince 2010, má také zkrátit lhůty pro výplatu náhrad za pojištěné vklady. V současnosti musí Fond pojištění vkladu (FPV) na základě zákona zahájit výplatu náhrad do tří měsíců od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svých závazků.

„Cílem úpravy obsažené ve směrnici je harmonizace mechanismu pojištění vkladů u úvěrových institucí v rámci Evropského hospodářského prostoru tak, aby byla obnovena důvěra vkladatelů v bankovní sektor, a díky tomu se posílila stabilita finančního trhu jako celku,“ uvedlo v materiálu ministerstvo financí, které novelu předkládá.

Pojištěny jsou veškeré vklady fyzických a právnických osob vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištění se nevztahuje například na vklady bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištěnými institucemi jsou banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny.