Fond rozvoje bydlení peníze nedostane, Klaus novelu nepodepíše

Praha - Prezident Václav Klaus dnes vrátil sněmovně novelu, podle níž má Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dostávat peníze ze státního rozpočtu podle schváleného objemu nevratných dotací. Před dvěma týdny ji prosadila Poslanecká sněmovna proti vůli Senátu, který navrhl, aby se dotace odvíjely od objemu uzavřených smluv. Bez peněz ze státního rozpočtu ale fondu hrozí zánik. Fond poskytuje například podporu mladým lidem na pořízení nového bydlení.

„Ta myšlenka je stejná: Vytknout další, již padesátou věc před závorku a říct, že bez ohledu na to, co se bude dít s naší ekonomikou, bude automatický každoroční nárůst prostředků do SFBR,“ kritizoval normu Klaus ve svém dnešním projevu na sněmu Akademie věd. Argumentovat podle Klause nelze ani protikrizovým charakterem novely. Platila by totiž až od roku 2011, kdy již nebude hospodářství potřebovat fiskální impulsy, ale naopak snahu radikálně snížit rozpočtové deficity.

Novela se tedy opět vrací do sněmovny, kde potřebuje 101 hlasů, aby byl nesouhlas prezidenta přehlasován. Fond nemá podle zákona zajištěné finance pro své fungování. Zdroje fond čerpal z příležitostných převodů peněz z bývalého Fondu národního majetku v celkovém objemu 33 miliard korun. Nyní fondu zůstanou jen pohledávky o objemu asi sedmi miliard a rezerva osm miliard korun. 

I bez fondu bydlení by ale jeho prostředky na státní bytovou politiku mohlo dostat přímo ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud by na peníze nedosáhla ani příslušná kapitola ministerstva, znamenalo by to, že stát rezignuje na podporu bytové výstavby.