České firmy trápí dopady krize, korupce a byrokracie

Praha - Čeští podnikatelé stále více poukazují na špatné podnikatelské prostředí v naší republice. Za alarmující považují nedostatečnou podporu exportu, ale také zhoršující se legislativu a množství byrokratických bariér. Pro podnikatele to představuje závažný problém, stále se totiž kromě toho potýkají s důsledky hospodářské recese. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy 87 procent z nich využívá své výrobní kapacity méně než loni. Obtížná bude ekonomická situace zřejmě i v příštím roce.

80 procent českých firem se potýká se zhoršující se platební morálkou. 40 procent poukazuje na nárůst korupce, 90 procent upozorňuje na bující byrokracii. Podnikatelé proto žádají úpravy v některých zákonech. „Dlouhodobě už žádáme o úpravy v dani z příjmu. Dále jsou to úpravy zákoníku práce, zejména požadujeme úpravy, které se týkají výpovědních důvodů, prodloužení například zkušební doby a naopak zkrácení výpovědní lhůty,“ podotkla generální ředitelka Svazu českých a moravských výrobních družstev Soňa van Deelenová.

Začne se v příštím roce blýskat na lepší časy?

Špatnou ekonomickou situaci a nízké využití výrobních kapacit předpokládá Svaz průmyslu a dopravy i v první polovině příštího roku. „Situace v příštím roce nebude jednoduchá, bude pokračovat pokles zakázek, snižovat se bude zaměstnanost,“ uvedl první viceprezident svazu Jaroslav Hanák.

Svazu dává za pravdu také průzkum společnosti Deloitte, podle kterého počítá pětina českých firem s tím, že by se mohla ekonomická situace ještě zhoršovat. Zhruba stejné podmínky očekává třetina respondentů. Na druhou stranu Deloitte poukazuje také na to, že se razantně zvýšil počet firem, které v příštím roce čekají zlepšení ekonomických podmínek. Oproti necelým 13 procentům letos v září hovoří v prosincovém průzkumu o pozitivním výhledu 43 procent českých podniků.

Problematická bude nezaměstnanost

I když podle ředitele oddělení Consulting společnosti Deloitte Luďka Niedermayera začínají spotřebitelé na některých trzích znovu utrácet, což by mohlo vést k růstu zakázek, očekávání ohledně nezaměstnanosti zůstávají i v očích Deloittu stále negativní. Více než 43 procent společností předpokládá, že počet jejich zaměstnanců zůstane v následujícím roce zhruba stejný jako nyní. Dalších 40 procent ovšem zvažuje redukci pracovní síly.