Banánová válka má svůj definitivní konec

Ženeva - Třináctiletý spor o cla na dovoz banánů definitivně ukončily podpisem dohod Evropa a Latinská Amerika. Unijní trhy se tak výrazně otevřou dovozu, například z Ekvádoru. Dohodu budou ještě formálně schvalovat vlády všech států. Předpokládá se, že producentské země z Latinské Ameriky výměnou za dohodu upustí od sporů s EU ve Světové obchodní organizaci. Podpis smluv pravděpodobně sníží ceny banánů spotřebitelům, protože posílí konkurenci na trhu.

Cla na banány z Latinské Ameriky klesnou na 148 eur z nynějších 176 eur za tunu a v roce 2017 se sazba sníží až na 114 eur. Nové příležitosti tak dostanou vývozci z Brazílie, Ekvádoru, Guatemaly, Hondurasu, Kolumbie, Kostariky, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Peru a Venezuely.

Uzavřením dohody se vyřeší jeden nejdéle trvajících obchodních sporů ve světě, kdy se exportérům banánů z Latinské Ameriky nelíbilo, že Evropská unie zvýhodňovala producenty z Afriky, Karibiku a Tichomoří. Nové poměry na trhu budou přínosem i pro americké společnosti včetně Chiquita Brands International.