Manažeři Českých drah dostávají statisíce na své pojištění

Praha – České dráhy přispívají velkými částkami na pojištění asi desítce manažerů a jejich blízkých spolupracovníků. Vyplývá to z exkluzivních informací Českého rozhlasu. Počátkem listopadu získal tyto informace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Anonymně na ně upozornil jeden ze zaměstnanců personálního odboru ČD s tím, že při uzavírání smluv mohl být porušen zákon o veřejných zakázkách. Mluvčí antimonopolního úřadu Kristián Chalupa potvrdil, že tyto údaje obdrželi. Pojistky jsou navíc podle zjištění Českého rozhlasu uzavřené u AXA životní pojišťovny, ve které dlouhou dobu působil stávající šéf ČD Petr Žaluda.

Výše příspěvků na pojistky činí bezmála sto tisíc korun

Z informací zmiňovaného zaměstnance drah vyplývá, že výše příspěvků na pojištění činí měsíčně až 85 tisíc korun na osobu. Navíc zdroj ještě tvrdí, že má stejný okruh lidí sjednáno ještě rizikové pojištění. Na každého manažera tak měsíčně odteče dalších více než 13 tisíc korun. Pojistky by měly být uzavřeny na tři roky, po naplnění smlouvy mohou šéfové Českých drah s naspořenou částkou volně disponovat.

Český rozhlas podal řediteli ČD otázku, jak je to s jeho pojištěním a jestli mu na něj dráhy skutečně platí téměř 100 tisíc korun měsíčně. Ten odpověděl, že má uzavřenou životní pojistku, na kterou mu může zaměstnavatel přispívat. Není to ale podle něj žádná novinka, řídicí orgány jsou o ní plně informovány. „Je to moje individuální pojistka, k jejím detailům se nebudu vyjadřovat,“ posléze dodal.

Informace o vysokých pojistkách, za které dráhy zaplatí za dobu jejich platnosti miliony korun, potvrzuje i šéf svazu Odborářů služeb a dopravy Jaromír Dušek, který byl členem dozorčí rady drah do letošního ledna. „Já jsem tyto údaje samozřejmě viděl také už před řadou měsíců. Částky skutečně jsou v součtu téměř sto tisíc. Je to paradoxně jakési spoření pro vrcholový management, které se navíc realizuje ve společnosti AXA, ve které v době podpisu těchto smluv a v době, kdy se tam peníze nasměrovaly, zastával významnou funkci stávající generální ředitel. Takže zaprvé to byl nepochybný střet zájmů, zadruhé je to neskutečná nemravnost,“ vysvětlil.

Pojišťovna se odmítla vyjádřit

Pojišťovna AXA odmítla sdělit jakékoli informace o konkrétních pojistkách či o pojistnících nebo pojištěncích. Podle šéfa svazu Odborářů služeb a dopravy Jaromíra Duška je právě informace o vysokých pojistkách manažerů drah jedním z důvodů, kvůli kterým musel letos na jaře opustit křeslo šéfa dozorčí rady Českých drah Zdeněk Žák.

Generální ředitelství Českých drah
Generální ředitelství Českých drah