Taxikáři se nepoučili, skoro u poloviny kontrol zjistila ČOI prohřešky

Praha - Různé prohřešky u 40 procent kontrolovaných vozů taxislužby na území Česka zaznamenala Česká obchodní inspekce (ČOI) v letošním třetím čtvrtletí. Řidiči se nejčastěji provinili tím, že zákazníky neseznámili s cenou této služby. Inspektoři v době od července do září zkontrolovali 133 vozů taxislužby, přičemž porušení některého z právních předpisů zjistili v 53 případech.

Kontroloři zjistili porušení povinnosti informovat zákazníka o ceně ve 40 případech. Deset případů se týkalo porušení zákona o silniční dopravě, šest špatného účtování a ve třech případech nebyl vydán řádný doklad o poskytnutí služby. Dalšími prohřešky, které kontroloři zaznamenali, bylo i to, že taxikář neinformoval zákazníka o charakteru poskytované služby, porušil zákon o ČOI nebo opomenul důležitý údaj.

Jana Příhodová, ústřední ředitelka ČOI

„Taxislužba je službou, která je spotřebitelskou veřejností, zvláště pak tou zahraniční, celoročně a ve velkém měřítku využívána, a poskytovatelé služby jsou ve sdělovacích prostředcích často negativně hodnoceni, a proto je nutné v kontrolách taxislužby pokračovat. Toto tvrzení podporuje i přetrvávající vysoký počet zjištění.“

Dohromady uložila inspekce 16 blokových pokut ve výši 17 500 korun. „Ve 30 případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení,“ uvedl mluvčí inspekce Tomáš Vozáb. V 11 případech pak inspektoři své zjištění o prohřešku ohlásili dopravnímu úřadu.

Inspektoři kontrolovali v předchozím čtvrtletí 144 vozů taxislužby a pochybení zjistili u 41 procent z nich.