Slamečka plánuje financovat dostavbu dálnic z dluhopisů

Praha – Ministr dopravy Gustáv Slamečka plánuje pro příští rok zásadní změnu financování výstavby nových dálničních úseků i jiných dopravních staveb. Hodlá přitom využít výnosy z prodeje dluhopisů, které by od roku 2011 měly nahrazovat docházející evropské fondy. Ministerstvo sáhne do dluhopisů vydaných Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) či jemu příbuzné organizace. Přípravu nového modelu financování dálnic označil Slamečka za svou hlavní prioritu pro období, které zbývá současné vládě. Pro příští rok je taktéž naplánováno sčítání dopravy.

„V Polsku se to podařilo za půl roku, tak snad se to podaří i u nás. Změna si vyžádá například novelu zákona o fondu dopravy,“ řekl ministr. Fond totiž dnes žádné dluhopisy vydávat nemůže, peníze získává ze státního rozpočtu a evropských fondů. Podle Slamečky není možné dlouhodobě udržet nynější způsob financování dopravních staveb. Ty se plánují na léta dopředu, ale o rozpočtu fondu ministerstvo dopravy, vláda a poslanci jednají každý rok. Příští rok fond rozdělí rekordních 96 miliard, což už se podle Slamečky zřejmě nebude opakovat. Téměř polovinu totiž dodá Evropská unie.

Fond dopravy proto potřebuje dlouhodobě zaručené příjmy ze státního rozpočtu a nově také z dluhopisů. Výhodou dluhopisů SFDI prý bude, že se nepočítají do Maastrichtských kritérií pro zadlužení státu. Doplňujícím zdrojem příjmů mají být projekty PPP, kdy dálnice platí soukromý investor.

Základní síť dálnic u nás čítá necelých 1200 kilometrů, dluhopisy by pomohly s její dostavbou. „My je potřebujeme nahradit hlavně proto, abychom dostavěli tu páteřní síť dálnic, kterou u nás máme, v tuto chvíli nám chybí 800 kilometrů, a po dostavění této páteřní sítě se vlastně už budeme moct věnovat akorát úpravě a údržbě té infrastrukrury,“ uvedl Jakub Ptačinský, mluvčí ministerstva dopravy.

V současnosti chybí hlavně propojení s evropskou dálniční sítí – Polskem, Německem a Rakouskem. „Doufám, že potom přijde doba, kdy se bude do údržby dávat více peněz než na novou výstavbu,“ řekl ministr. Dluhopisy podle něj využívají příslušné státní organizace v Rakousku, Polsku nebo na Slovensku.

V příštím roce se taktéž sečte doprava

Ředitelství silnic a dálnic již vypsalo tendr na firmu, která sčítání dopravy provede. Hodnota zakázky dosáhne 150 milionů korun bez DPH. Výherce tendru bude mít na starosti přípravu, provedení i vyhodnocení celostátního sčítání. Naposledy se doprava sčítala v roce 2005. Zájemci by měli předložit své nabídky do 26. ledna.