Ratingové agentury budou regulovány, nejsou totiž důvěryhodné

Praha – Vláda dnes schválila návrh zákona o ratingových agenturách. Ty se musí v Česku nově registrovat, řídit se závaznými pravidly pro vydávání ratingu a podléhají dozoru České národní banky. Banka však bude muset při dohlížení spolupracovat i s Výborem evropských regulátorů kapitálového trhu a ostatními evropskými orgány. Nařízení nabylo formální účinnosti již 7. prosince, jeho praktická účinnost však nastane až za půl roku. Evropská unie chce tímto jednáním zvýšit důvěru v agentury.

Pokud budou zjištěny nedostatky, budou proti agenturám přijata nápravná opatření jako dočasný zákaz vydávání ratingu, zákaz používaní rating pro regulatorní účely, nebo dokonce odejmutí registrace. Těmito opatřeními reaguje EU na celosvětovou finanční krizi a chce tak posílit důvěryhodnost ratingových agentur. Agentury totiž byly označovány za spoluviníky loňských událostí. „Ratovaly řadu cenných papírů nebo aktiv, jejichž hodnota dramaticky klesla, jako velmi kvalitní,“ uvedl viceguvernér České národní banky Miroslav Singer. Dodal, že nové opatření by mělo řešit konflikt zájmů mezi ratingovou agenturou, dosáhnout určité míry transparence a zajistit odbornost vytváření ratingů.

Ratingové agentury hrají významnou roli na finančních trzích, protože jejich hodnocení využívá řada investorů, příjemců úvěrů a emitentů cenných papírů při svých investičních rozhodnutích.

Miroslav Singer o důvodu regulace

„Já si myslím, že za tím velmi rychle přijatým opatřením taky byla ale taková prostá touha ukázat těm daňovým poplatníkům, jejichž prostředky šly do záchrany bank v mnoha evropských zemích, že se děje nějaká akce víc než nějaký skutečně racionální kalkul těch problémů.“