EU ladí pozici pro další boj proti změnám klimatu

Brusel - Východiska z patu, který v boji se změnami klimatu způsobil neúspěch nedávné kodaňské konference, se na dnešním zasedání v Bruselu snažili najít ministři životního prostředí zemí Evropské unie. V této souvislosti zaznívají z některých zemí mimo jiné návrhy na zavedení takzvané uhlíkové daně. Podobné návrhy však v minulosti v unii narážely na velmi rozporuplné reakce. Pokud ale státy nenajdou řešení během konference v Mexiku, která bude probíhat za rok v prosinci, bude toto řešení nejpravděpodobnější.

Problém je v tom, že v některých státech mimo EU se kladou menší nároky na dopady výroby na životní prostředí. Díky tomu ale mohou tamní producenti mít nižší náklady. Právě to by měla zmiňovaná daň zohlednit. „Uvidíme, jak dál postupovat po kodaňské katastrofě,“ prohlásil před dnešní schůzkou švédský ministr Andreas Carlgren, jehož země nyní EU předsedá.

Paul Magnette, belgický ministr životního prostředí:

„Pokud země, které vypouštějí nejvíce skleníkových plynů, budou i nadále představovat překážky k přijetí cílů potřebných ke snížení emisí… měla by Evropská unie zvážit zavedení daně z uhlíku na výrobky dovážené z těchto zemí.“

Zhruba dvoutýdenní konference OSN o klimatu skončila v sobotu v dánské metropoli výrazným neúspěchem - slabou a málo konkrétní dohodou, přičemž řada vedoucích unijních politiků nad tím vyslovila zklamání. Závěrečný text z konference oslabuje kromě jiného i to, že nestanoví limity pro snížení emisí skleníkových plynů.

Velcí znečišťovatelé odmítali potřebné závazky přijmout

Ovšem pro všechny země by mělo platit, že růst teploty na planetě nepřekročí dva stupně v porovnání s předindustriální érou. K příčinám neúspěchu kodaňského setkání kromě jiného patří to, že velcí znečišťovatelé jako Čína odmítali potřebné závazky přijmout.

Už v minulosti vyvolávala v unii „daň z uhlíku“, o níž se v minulosti zmiňovala například Francie i další státy, značně rozporuplné reakce. Kritici se totiž obávají, že by šlo o další nařízení „shora“, které by nepřineslo kýžený výsledek. Rezervovaná byla i Evropská komise. Podle jejích představitelů zavedení takové daně zatím není předmětem diskuzí.

Jedna tuna emisí
Jedna tuna emisí