Země, která odejde z EU, si podle Lisabonu smí ponechat euro

Frankfurt nad Mohanem - Nedávno ratifikovaná Lisabonská smlouva by mohla umožňovat zemi, která odejde z eurozóny i z celé Evropské unie, ponechat si euro jako platnou měnu. Zároveň smlouva teoreticky umožňuje zemi z EU a z měnové unie vyloučit. Plyne to z právního rozboru Evropské centrální banky. Důsledky nové klauzule o odchodu z EU studuje posudek, který dnes prezentoval právník ECB Phoebus Athanassiou. V Lisabonské smlouvě se tímto článkem upravuje proces dobrovolného odchodu členské země z unie.

Opuštění měnové unie v klauzuli konkrétně zmíněno není, dokument ECB však dochází k závěru, že pokud stát eurozóny odejde ze zóny společné měny, bude muset rovněž opustit celou EU, avšak nebude se muset vzdát eura.

Rozbor ECB

„I kdyby u členského státu, který odchází z EU, zaniklo institucionální členství v eurozóně, nebylo by to nutně překážkou používání eura.“

Právník ECB Athanassiou připomněl, že nedávný vývoj zřejmě zvýšil riziko odchodu i naléhavost jeho zahrnutí mezi možné scénáře. Finanční krize vedla k ohrožení některých okrajových zemí eura jako Irsko a Řecko a zejména obavy z platební neschopnosti Řecka vyvolaly dohady o možném rozpadu eurozóny.

Vyloučení z EU nebo měnové unie je sice technicky možné, avšak velmi nepravděpodobné, uvádí dokument: „Bylo by to tak koncepčně, právně i prakticky náročné, že pravděpodobnost něčeho takového je blízká nule.“

Lisabonská smlouva
Lisabonská smlouva