České firmy objevují výhody japonské strategie Kaizen

Louny - Stále více firem v České republice začíná objevovat výhody japonské pracovní strategie s tajemným názvem „Kaizen“. Již samotný překlad (Kai-změna, Zen-lepší) prozrazuje podstatu filozofie, která těží nejen ze zkušeností japonských výrobních firem, ale také kulturních tradic Dálného východu. Nabádá k drobnému, avšak neustálému zlepšování pracovních podmínek a následnému zvýšení efektivity práce. Spočívá ve zlepšení, za která jsou zodpovědní všichni pracovníci podniku od vedení firmy po řádné zaměstnance. Japonské učení o systematickém sebezdokonalování, řádu a kolektivní snaze o společný úspěch si postupně razí cestu i v naší zemi.

Obecný princip metody Kaizen je založen na několika zásadách – týmové spolupráci, osobní disciplíně, snaze o neustálý rozvoj a návrzích zlepšení. „Kaizen je pro Japonce něco jako dýchání. Vychází z kořenů japonské kultury, a proto je potřeba ji znát. Jednoduše řečeno, je to nikdy nekončící proces,“ tvrdí koordinátor Kosaku Terada. Člověk, vyznávající principy Kaizen, se snaží ihned reagovat na chyby a vymýšlet řešení, které podobným situacím v budoucnu zamezí. Tento princip se poté snaží prosadit.

„Když nemáte dobré lidi, nemáte dobrou firmu“

Jednou z firem, která japonskou metodiku již několik let využívá, je lounská Aisan, vyrábějící benzinová čerpadla. Její ředitel Milan Mráz řídí v Lounech dva závody s celkovým počtem 500 zaměstnanců. Stál u zrodu české firmy, kterou řídí český management s japonským kapitálem. „Mentalita je úplně jiná. My máme lidi, kteří jsou tvořiví, někdy až neposední a vymýšlí až moc. Japonci jsou zase hodně konzervativní a mají rádi postupnost i řád. Myslím si, že momentálně se podařilo skloubit takový tým, který si vzal z každé té národnosti mentalitu v tom lepším slova smyslu. Vůbec nejdůležitější jsou lidé. Fabrika, to nejsou pouze stroje a budovy, můžete mít sebelepší vybavení, ale když nemáte dobré lidi, tak nemáte dobrou firmu,“ říká Mráz.

Příkladem kariérního přístupu v Aisanu je Tomáš Buchl – současný manažer výroby a projektu ve firmě. Začínal na obráběcích strojích a po roce přešel na další montážní oddělení. Postupně tak získal přímé zkušenosti ve všech oblastech firemní výroby. Nyní je Buchl jedním ze dvou kandidátů na budoucího ředitele poté, co současný odejde do důchodu. „Je to všechno dané filozofií této firmy, kde si musíme projít všechno od začátku,“ vysvětlil Buchl.

Kaizen: Zvyšování produktivity, ale ne za cenu strhání zaměstnanců

Metoda Kaizen vyznává zvyšování produktivity, nikoliv však za cenu strhání zaměstnanců. Jde naopak o společné povědomí o firemní kultuře a nastavení rozumného pracovního tempa. „Oni mají ve stresu jasně zaměstnané obě ruce. Jde o to, aby co nejméně museli chodit, co nejmíň čekali u toho stroje. My jim nemůžeme říci, proč tolik chodí, to musí říci sama dělnice. Potom se analyzuje, jestli to tak musí být a co s tím lze udělat. Pokud se zjistí, že se to může udělat lépe, tak se to zrealizuje – to je Kaizen v praxi,“ představil český koordinátor Miroslav Bauer.

Neméně důležitým prvkem je přehled o dění na pracovišti. Vedoucí má k dispozici plánek, na kterém je zobrazeno, kdo příslušný den pracuje na konkrétním místě i jaké má vzdělání. Zaměstnanec má na tabuli magnet se jmenovkou. Ředitel pak může jít za zaměstnancem a oslovit ho jménem. Ke zefektivnění výroby slouží také vizuální systém, který má upozorňovat na proběhlé změny ve výrobě. Při několikasměnném provozu je potřeba, aby lidé, kteří se na pracovišti přímo nepotkávají, poznali, že k nějaké změně došlo.

Kaizen
Kaizen
Více fotek
  • Kaizen zdroj: flickr.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1330/132963.jpg
  • Kaizen zdroj: www.wcmfg.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1330/132964.jpg