Češi loni vyhlásili 2500 osobních bankrotů

Praha - Češi v loňském roce 2009 vyhlásili 2500 osobních bankrotů, což bylo o 248 procent více než předloni. Také počet návrhů na osobní bankrot se meziročně zvýšil, a to o 137 procent na 3933. Měsíční počet návrhů na osobní bankrot překonal v listopadu 2009 poprvé hranici 500. Čísla vyplývají ze statistik databáze obchodních informací Cribis.cz, které zveřejnila společnost CCB - Czech Credit Bureau. Ekonomové navíc tvrdí, že v prvním pololetí letošního roku nebude situace o moc optimističtější.

Vyhlášením osobního bankrotu skončilo v roce 2009 přibližně šest z deseti návrhů. Přitom v roce 2008 vyhlášením skončilo jen okolo čtyř z deseti návrhů na osobní bankrot. „Znamená to, že přestože byl loni počet návrhů na osobní bankrot meziročně více než dvojnásobný, dokázaly se s nimi soudy dobře vypořádat,“ prohlásila Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CCB. 

Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CCB

„Pro rok 2009 byl charakteristický velmi rychlý růst osobních bankrotů a relativně pomalé zvyšování bankrotů firemních. Pro rok 2010 lze očekávat další zvyšování bankrotů, a to opět zejména osobních.“

Video Rozhovor s vedoucí analytičkou Czech Credit Bureau
video

Rozhovor s vedoucí analytičkou Czech Credit Bureau

Za každý měsíc roku 2009 bylo v průměru vyhlášeno 208 osobních bankrotů, přitom v roce 2008 to bylo v průměru jen okolo 60 vyhlášených osobních bankrotů měsíčně. Podáno bylo loni v průměru 328 návrhů na osobní bankrot měsíčně, předloni přitom tento měsíční průměr činil 138 návrhů. Jen v samotném prosinci 2009 bylo vyhlášeno 312 osobních bankrotů, což je nejvíce od zahájení činnosti insolvenčního rejstříku. Návrhů na osobní bankrot bylo v prosinci podáno 546, což je zatím rovněž nejvíce v historii.

3980 osobních i firemních bankrotů za loňský rok

Loni bylo dohromady vyhlášeno 3980 osobních i firemních bankrotů, přičemž osobní bankroty se na celkovém počtu podílely 63 procenty. V roce 2008, kdy bylo vyhlášeno celkem 1761 bankrotů, přitom činil podíl osobních bankrotů 41 procent. Celkový počet insolvenčních návrhů týkajících se fyzických osob, podnikatelů i firem dosáhl loni 8687. V jejich rámci představovaly návrhy na osobní bankrot 45 procent. V roce 2008 bylo podáno dohromady 4531 návrhů na bankrot, z toho návrhy na osobní bankroty představovaly podíl necelých 40 procent.

Na vysokém počtu bankrotů se podepsala především špatná hospodářská situace v uplynulém roce. V případě těch osobních stáhla lidi pod vodu hlavně vysoká nezaměstnanost. „V případě osobních bankrotů hraje roli i rostoucí povědomí o tomto nástroji. Osobní bankrot je přece jen přijatelnější než exekuce,“ uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CCB. „Exekuce je drastičtější, protože při exekuci je nutné splatit vše, zatímco při oddlužení je možné zaplatit pouze 30 procent celkové dlužné částky,“ dodal k tomu David Šmejkal z Poradny při financování v tísni.

Osobní bankrot může dlužník vyhlásit dvěma způsoby. Buď prodejem veškerého majetku, nebo formou splátkového kalendáře po dobu 5 let. V tom případě ale musí počítat s tím, že bude mít k dispozici životní minimum. Osobní bankrot ale nelze použít, pokud je dlužník zavázán jen u jednoho věřitele, nebo v posledních 5 letech provedl trestný čin majetkové povahy. V průběhu oddlužování jsou údaje o dlužníkovi vedeny ve veřejném insolvenčním rejstříku.

Mezi viníky vysokého čísla osobních bankrotů patří především nebankovní instituce. Ty půjčují zákazníkům mnohem snáze než instituce bankovní. Často dlužníkům půjčku přímo vnutí. Většinou také vůbec neprověřují jejich minulost, potom je tedy takový klient mnohem náchylnější k bankrotu.

Insolvenční žádost
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24