Rok 2010 přinese změny do povinného ručení

Praha - Nový rok přinese některé změny v povinném ručení. Budou se týkat například protokolu o dopravní nehodě, který se odevzdává pojišťovně, nebo sankcí za odstavené vraky. Od prvního ledna letošního roku se problematika záznamů o dopravních nehodách, které se musí odevzdat pojišťovně, precizuje. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla udává, že pojištěný i poškozený musí odevzdat dokument pojišťovně. Navíc se do tohoto zákona dostává sankce za nesplnění této povinnosti. Zákon rovněž stanovuje, že provozovat vozidlo na veřejně přístupné pozemní komunikaci bez pojištění odpovědnosti nepřichází v úvahu.

Záznam o nehodě musí odevzdat jak pojištěný, tak poškozený

„Před rokem vstoupila v platnost nová právní úprava o hlášení nehod policii. Tam už se právě pro nehody bez škody na zdraví, bez usmrcení a s finanční hodnotou do sto tisíc korun, zavedla povinnost, že účastníci dopravní nehody mezi sebou musí na místě dohody sepsat společný záznam, který musí odevzdat pojišťovně,“ vysvětlil výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec.

Od prvního ledna letošního roku se tato problematika precizuje v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištěný musí odevzdat tento dokument pojišťovně a poškozený, když uplatňuje nárok na pojistné plnění, ho musí pojišťovně předložit také. Navíc se do tohoto zákona dostává sankce za nesplnění této povinnosti.

V případě, že nastanou komplikace, hrozí pojištěnému pokuta

Podle Jakuba Hradce je sankcí finanční postih proti pojištěnému, který nesplnil bez zřetele hodného důvodu tuto povinnost vůči pojišťovně. Pokud nesepsání společného záznamu vede ke komplikacím pro šetření pojistné události, má pojišťovna právo požadovat po viníkovi celé vyplacené pojistné plnění poškozenému.

Proti poškozenému není v zákoně výslovně uvedená sankce. Poškozený, aby dostal pojistné plnění, musí prokázat pojišťovně, jak se nehoda stala. Je to tedy v jeho vlastním zájmu. „Je to takzvaný evropský formulář o záznamu o dopravní nehodě. Je tedy v různých mutacích, ale má pro všechny země stejný základ. Pokud oba vyplní, podepíší a odevzdají dokumenty, pojišťovna si je prověří. Povede to ke zrychlení likvidace pojistné události,“ doplnil výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Ponechání vozidla na pozemní komunikaci bez pojištění odpovědnosti je protiprávní

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla již od 1. ledna roku 2000 stanovuje, že provozovat vozidlo na veřejně přístupné pozemní komunikaci bez pojištění odpovědnosti nepřichází v úvahu. I stojící vozidlo může nakonec způsobit škodu. Proto se před rokem do zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dostala definice, že provozování vozidla spočívá i v ponechání vozidla na veřejně přístupné pozemní komunikaci. „Od prvního ledna tohoto roku dochází k dodefinování i toho přestupku za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti. Přidala se tam i slova, že ponechání vozidla na veřejně přístupné pozemní komunikaci bez pojištění odpovědnosti je protiprávní a protizákonné. Pokuta může činit až 40 tisíc korun,“ dodal Jakub Hradec.