Zemědělci si za porušování ekologických pravidel připlatí

Praha – Zemědělcům budou podle novely zákona o ekologickém zemědělství hrozit vysoké pokuty, pokud poruší pravidla ekologické produkce. Problémy jim nastanou, když neprávem označí produkt nápisem bio či eko nebo pokud podají antibiotika zvířatům, u nichž to jejich stav nutně nevyžaduje. Novela by také mohla změnit systém poplatků za registraci. Novelu bude nejprve projednávat vláda, poté se jí bude zabývat i Poslanecká sněmovna.

Pokuty až jeden milion korun hrozí právnickým osobám, které na obalu svého produktu uvedou nápis eko či bio, i když výrobek nebyl vyroben podle ekopravidel Evropské unie. Fyzickým osobám hrozí za stejný prohřešek pokuta ve výši 250 tisíc korun. 70 tisíc korun zaplatí zemědělci, kteří budou chovat na ekofarmě stejný druh zvířat neekologickým způsobem.

Pravidla pro registrace se schválením novely taktéž změní. Ti, kteří chtějí podnikat v ekologickém zemědělství, nově poplatek platit nebudou. Naopak ho zaplatí ti, kteří požádají o výjimku z ekoprovozu. Změní se i systém kontroly ekozemědělců. Na ty bude dohlížet Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Ministerstvo zemědělství již na dozor nestačí.