Hochtief CZ opět čelí insolvenčnímu řízení

Praha - Insolvenční řízení s přední tuzemskou stavební společností Hochtief CZ zahájil Městský soud v Praze. Insolvenční návrh podala firma ECF elektrocentrum fabrik z Havlíčkova Brodu. Elektroinstalační firmě prý Hochtief dluží po lhůtě splatnosti 2,7 milionu korun. Hochtief považuje návrh na insolvenci za neoprávněný.

Podle návrhu se spor týká prací na výstavbě apartmánů developerské firmy K+Čeladná, který se nachází v Čeladné v Beskydech. Smlouvu o dílo prý obě společnosti uzavřely v srpnu 2008. O rok později elektromontážní podnik údajně Hochtief vyzval k převzetí díla. „Na tuto výzvu dlužník adekvátním způsobem nereagoval a navrhovateli neposkytl k předání a převzetí díla potřebnou součinnost,“ uvedla ECF elektrocentrum fabrik v insolvenčním návrhu.

tajemník Hochtiefu Michal Talián

„Ze strany navrhovatele došlo ke zneužití institutu insolvenčního zákona ve snaze řešit touto cestou běžný obchodní spor. V současné době kompletujeme dokumenty osvědčující oprávněnost našeho postupu a neexistenci pohledávek navrhovatele. Tyto dokumenty předáme na insolvenční soud s návrhem na zastavení insolvenčního řízení.“

Podle ECF dluží Hochtief dalším 17 firmám

Navíc havlíčkobrodská společnost uvedla, že Hochtief dluží také 17 dalším firmám. Mezi nimi jmenovala například Mramor Slivenec, CSI group, Sipral, ProInterier, Sitel nebo Kone Elevators.

Dlužník smí během insolvenčního řízení nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře. Nesmí například podnikat žádné kroky, které by směřovaly k podstatné změně jeho skladby, využití nebo jeho citelnému zmenšení. Věřitelé dlužníka můžou od zahájení insolvenčního řízení uplatňovat u soudu své pohledávky.

Insolvenčnímu řízení přitom Hochtief čelil již během prvního pololetí 2009, a to hned ve dvou případech. Poprvé na něj insolvenční návrh podala společnost Mramor Slivenec. Soud ale později řízení zastavil, protože středočeský producent mramoru návrh stáhl. Podruhé se chtěla údajných pohledávek domoci liberecká firma Alga cz. Také ta později návrh stáhla.

V nedávné minulosti čelily insolvenčnímu řízení i další významné stavební firmy, například Strabag, Geosan Group a OHL ŽS. Také ve všech těchto případech ale bylo nakonec řízení zastaveno.