Pokračování hospodaření ve stylu roku 2009 by mohlo Česku snížit rating

Praha - Dluh České republiky se pohybuje na hodnotě 1,2 bilionu korun. Dnes vláda schválila program emise dluhopisů ve výši 153 miliard korun. Tyto dluhopisy pokryjí loňský deficit. V letošním roce vydá vláda dluhopisy za téměř 200 miliard korun. Další prohlubování deficitu ve stylu roku 2009 by ale podle ministra financí Eduarda Janoty mohlo ohrozit rating ČR a následně i možnost umístění českých emisí.

 

Pokud vznikne deficit státního rozpočtu, a výdaje tedy převyšují příjmy, je třeba si půjčit, aby toto negativní saldo bylo pokryto. Ministerstvo financí tedy emituje státní cenné papíry, které si od něj nakoupí různí investoři. Takové cenné papíry mají různou délku splatnosti, od krátké, tedy jednoho roku, po dlouhodobé cenné papíry, tedy 3 až 55 let. Výše úroku na tyto dluhopisy se potom stanoví podle doby, na kterou jsou poskytnuty a ratingu země, ve které jsou emitovány. Například desetileté dluhopisy vydávané v České republice jsou úročeny 5ti procentní sazbou. Jen pro představu loni činily úrokové náklady 64 miliard korun.

Jan Pavel, ekonom z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické vidí mezi hlavními příčinami vzniku rekordního schodku rozpočtu dlouhodobě špatně nastavený systém veřejných financí. Zhruba polovina schodku, tedy 100 miliard korun, je permanentní problém českých financí. I kdyby tedy bylo vše nastaveno dobře a ekonomika se nacházela na svém potenciálu, deficit by dosahoval 100 miliard korun.

Video Rozhovor s Janem Pavlem
video

Rozhovor s Janem Pavlem

Pro zlepšení situace je třeba, aby byli politici k voličům upřímní. Jsou dvě možnosti. Buď stát bude zabezpečovat svým občanům široké služby a voliče je tedy třeba upozornit, že daně budou vysoké, nebo budou občané platit nízké daně, ale služby poskytované státem budou zúžené na minimum. Pravice ale mluví pouze o snižování daní a druhou část zamlčuje, a to samé dělá i levice, ta naopak mluví pouze o širokých sociálních výhodách a nemluví o tom, že se musí zvyšovat příjmy.

Občané chápou zadlužování státu negativně, ale když se mluví o škrtech, stěžují si na to, že by měl stát nejprve přestat plýtvat penězi, například přestat špatně zadávat státní zakázky. Je tedy třeba lidem ukázat, že stát umí s penězi hospodařit a získat si tím jejich důvěru, potom budou voliči otevřenější i k omezování sociálních výhod.