Všechny kraje mají od ledna kontaktní místa pro podnikatele

Praha - Od ledna zahájila na patnácti živnostenských úřadech ve všech krajských městech svou činnost takzvaná Jednotná kontaktní místa (JKM), jejichž cílem je usnadňovat vstup do podnikání a pomoc podnikatelům v oblasti služeb. Například podnikatelé ze Středočeského kraje mají ode dneška k dispozici Jednotné kontaktní místo v Černošicích u Prahy, kde Jednotná kontaktní místa oficiálně představil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Podle Tošovského je důležité, že Jednotná kontaktní místa jsou součástí celoevropské sítě. Díky tomu mohou poradit nebo pomoci i s podnikáním v jiném členském státě Evropské unie.

Kontaktní místa vznikla podle náměstka ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii Martina Tlapy v souvislosti s implementací směrnice o službách: „Ovšem služby, které poskytují, jsou širší.“

Video Reportáž Lucie Edrové
video

Reportáž Lucie Edrové

Martin Tlapa ve Studiu ČT24

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský:

„Jednotné kontaktní místo je komplexem informací pro podnikatele. Má sloužit k odbourání byrokracie.“

Jednotná kontaktní místa mají za úkol poskytnout maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat. Jejich úkolem je též zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který povoluje konkrétní činnosti. Podnikatelé tam získají také informace o opravných prostředcích, o řešení sporů, k dispozici budou i třeba informace o ochraně spotřebitele. Budou tam také kontaktní údaje osob, které mohou podnikatelům poskytnout praktickou pomoc v případě problémů s úřady nejen doma, ale kdekoliv v unii.

Všechna informační centra nesou nyní název Kontaktní místa HK ČR

Od ledna začala hospodářská komora používat pro všechna svá poradenská a informační střediska, kterých je po celé republice celkem 97, výlučně název Kontaktní místa HK ČR. Nazývají se tak tedy nově i komorová informační centra v krajských městech, která se do konce loňska jmenovala Jednotná kontaktní místa.

Na kontaktních místech nabízí komora od roku 2003 bezplatné poradenství ve všech otázkách spojených s podnikáním. Podnikatelé se nejčastěji ptají na oblast provozu firmy, možnost financování z evropských fondů a jiných zdrojů, daňové a pracovněprávní otázky. Do konce roku 2009 tato kontaktní místa zodpověděla téměř 65 000 dotazů. Vybraná místa působí zároveň také jako kontaktní místa veřejné správy Czech POINT nebo jako Regionální exportní místa ve spolupráci s agenturou CzechTrade.

Další informace přináší stránky Hospodářské komory.

Martin Tlapa
Martin Tlapa
Více fotek
  • Martin Tlapa autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1340/133912.jpg
  • Práce v kanceláři autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1101/110071.jpg