Tripartita se zaměří na vládní návrhy pokrizového vývoje

Praha - Na své dnešní schůzce se měli zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů, tedy tzv. tripartita, věnovat především vládnímu materiálu týkajícímu se ekonomické politiky vlády po odeznění krize. Dokument například počítá s konsolidací veřejných rozpočtů, vyššími daněmi nebo s bojem proti korupci. Odboráři i zaměstnavatelé striktně odmítli původní vládní materiál na listopadovém zasedání Rady hospodářské a sociální dohody. Nyní navrhují vládě řešení ekonomických problémů, a to bez zásahů do daní.

Zaměstnavatelé i odboráři chtějí rychlé řešení současných ekonomických problémů. Na setkání proto nechtějí jednat o daňových změnách ani snižování sociálních dávek, pro které teď není dostatečná politická podpora. Současná vláda by podle nich měla hlavně omezit tzv. švarcsystém a rozjet velké průmyslové zakázky.

Odbory a zaměstnavatelé mají v boji proti krizi pro současnou vládu připraveno 21 úkolů. Největší důraz přitom dávají na změny v podnikatelském prostředí. Podle odborářů a zaměstnavatelů teď nemají žádné zásadní změny jako snižování nebo zvyšování daní šanci projít, a tak by je měla řešit až nová vláda vzešlá z květnových voleb.Navrhovaná vládní opatření mají snížit podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP po roce 2013 trvale pod hranici tří procent. To je mez stanovená Maastrichtskými kritérii pro přijetí eura. „Vláda si je vědoma, že časový horizont tohoto úkolu sahá daleko za mandát současné nepolitické vlády, považuje však za nutné a vhodné tuto strategii definovat, a to i jako určité doporučení pro vládu vzešlou z voleb v květnu 2010,“ uvádí se v úvodu materiálu.

Video Reportáž Michaely Hergetové
video

Reportáž Michaely Hergetové

Vybrané úkoly pro vládu od odborů a zaměstnavatelů

  • srovnání podmínek mezi OSVČ a zaměstnancem, omezení tzv. švarcsystému
  • podpora exportu
  • řešení nezaměstnanosti, respektive zaměstnanosti, pomocí programů „Vzdělávejme se“ a školení
  • nastartování velkých průmyslových zakázek
  • restrukturalizace a modernizace elektrárny Prunéřov0
  • zvážení jaderné elektrárny Dukovany
  • průplav Odra-Dunaj-Labe

Návrhy v Janotově balíčku měly platit bez omezení a trvale

Podle vládního doporučení by hlavní návrhy v Janotově balíčku měly platit bez omezení a trvale. Například nemocenská by tak už napořád zůstala na 60 procentech vyměřovacího základu. Dávky by se sice neměly snížit, ale nebudou se také zvyšovat. Výjimkou budou jen takové dávky, u kterých to nařizuje zákon.


Vyšší by zůstala i daň z nemovitostí a spotřební daně. Sazby DPH by setrvaly na 10 a 20 procentech. Nově by ministři prosadili druhé pásmo daně z příjmů fyzických osob ve výši 25 procent.

Ve čtvrtek by vláda společně se zaměstnavateli a odboráři měla rovněž projednat přípravu novely zákona o sociálních službách.

Elektrárna Prunéřov
Elektrárna Prunéřov
Více fotek
  • Elektrárna Prunéřov autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1339/133884.jpg
  • Ministr financí Eduard Janota autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1073/107291.jpg