Podpora v nezaměstnanosti při rekvalifikaci a po mateřské

Praha – Minulý týden jsme v našem seriálu o podpoře v nezaměstnanosti uvedli, jak o podporu žádat, jaké doklady k tomu potřebujeme a od čeho se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjí. Teď jsou na řadě některé výjimky. Věděli jste třeba, že má žadatel o práci nárok na vyšší podporu, pokud navštěvuje rekvalifikační kurz, aby zvýšil svou cenu na trhu práce? Zaměříme se ale také na to, jak je to s podporou u matek, které se po návratu z rodičovské dovolené nemohly vrátit do zaměstnání.

V předchozím díle našeho seriálu o nezaměstnanosti jsme informovali, že nezaměstnaný dostává po první dva měsíce od státu podporu ve výši 65 procent svého předchozího průměrného čistého výdělku, nejvýše však 13 280 korun. V dalších měsících pak podpora razantně klesá. Pokud se však uchazeč o práci zapojí do rekvalifikačního kurzu, přiznává se mu podpora ve výši 60 procent posledního čistého příjmu.

Kromě toho se zvyšuje také strop, který podpora nesmí překročit. Místo 58 procent průměrné mzdy v národním hospodářství, činí při rekvalifikaci 65 procent. V roce 2010 bude tedy uchazeč o práci pobírat maximálně 14 883 korun.

Podpora matek po mateřské

Jak již bylo řečeno minule, podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Existují však mnohé významné výjimky, které platí pro ty, kteří v rozhodném období, tj. v posledních třech letech před požádáním o podporu v nezaměstnanosti neměli příjem z pracovní činnosti, nebo jej nikoli svojí vinou nemohou doložit. Typickým případem jsou rodiče, kteří byli se svým dítětem na mateřské a následně rodičovské dovolené tři roky a déle. Mohou to být ale všichni ti, na které zákon pamatuje započtením tzv. náhradní doby (§41, odstavce 3, zákona číslo 435/2004 Sb.), tedy například také zdravotně postižení lidé, kteří se připravovali na práci, nebo lidé, kteří pobírali invalidní důchod třetího stupně.

Konkrétně matka žádající o podporu v nezaměstnanosti po čtyřleté péči o dítě dostane první dva měsíce podporu ve výši 12 procent průměrné mzdy v národním hospodářství, která je vypočítána znovu z prvních třech čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V následujících měsících, kdy trvá podpora, následně 11 procent. Pokud dotyčná matka prochází rekvalifikací, tak se výše podpory v nezaměstnanosti zvyšuje na 14 procent z průměrné mzdy.

Malé částky, které jsou především těmto osobám vyplácené, lze doplňovat především dávkami vyplácenými na základě režimu hmotné nouze.

Matka s dítětem
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24