Stimulační balíčky WTO mají podle některých zemí negativní ochranářský vliv

Ženeva - Bohaté členské země Světové obchodní organizace (WTO) zablokovaly požadavek rozvojových zemí na zvážení, zda stimulační balíčky a jiné pomoci vlád nebudou mít negativní ochranářský vliv. Rozvojové země věří, že vládní pomoc může mít nepoctivý ochranářský efekt, protože pomáhá průmyslu v zemích, které si to mohou dovolit. Mezi ty patří země s vysokými příjmy a některé velké rozvíjející se země, jako je Čína. Chtěly proto, aby tuto pomoc posoudila i WTO.

Spojené státy a Japonsko však tento návrh dneska zablokovaly. Evropská unie sice návrh rozvojových zemí úplně neodmítla. Uvedla ale, že vyžaduje další studie k tomuto návrhu. Maďarský velvyslanec u WTO István Major řekl, že jednání o tomto problému budou pokračovat. Nestanovil však konkrétní termín.

Pravidelná zpráva WTO o ochranářství, kterou začala organizace vydávat jako odpověď na finanční krizi, se zaměřuje na konvenční obchodní opatření, jako zvyšování cel či antidumpingová cla. Výzva, aby se její součástí stala i stimulační opatření, vzešla od Argentiny podporované Ekvádorem, Kubou, Brazílií, Indií a Čínou.