Důvěra v ekonomiku v lednu vzrostla o 2,2 bodu

Praha - V lednu se důvěra v tuzemskou ekonomiku meziměsíčně opět zvýšila, avšak pouze díky zvýšení důvěry podnikatelů. Ve srovnání s prosincem souhrnný ukazatel důvěry vzrostl o 2,2 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu, stavebnictví, obchodě i ve vybraných službách. Podle Českého statistického úřadu se ale snížila důvěra spotřebitelů o 4,7 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v lednu 2009 je souhrnný indikátor důvěry vyšší o 11,4 bodu.

Spotřebitele podle analytika ČSOB Petra Dufka opustil mírný optimismus, který byl vidět ještě na konci roku. Obava ze ztráty zaměstnání a především hrozba zhoršení finanční situace domácností jsou hlavními důvody, proč se spotřebitelé do budoucna dívají ještě hodně opatrně.

Petr Dufek, analytik ČSOB

„Impuls ke zlepšení nálady musí přijít především ze zahraničí, kam směřuje většina tuzemské produkce. Poptávka v zemích EU se sice zotavuje, ale jen velmi pozvolna a je stále závislá na vládních prorůstových opatřeních. Na stabilní růst soukromé poptávky, která by rozhýbala i českou ekonomiku, si musíme ještě počkat.“

Ve srovnání s loňským lednem je indikátor spotřebitelské důvěry vyšší o 14,3 bodu. Z šetření mezi spotřebiteli v lednu vyplynulo, že pro příštích 12 měsíců očekávají zhoršení celkové ekonomické situace i své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v lednu oproti minulému měsíci zvýšil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, klesl. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně zvýšila o 4,1 bodu. Ve srovnání s hodnotami v minulém roce byla vyšší o 10,8 bodu.

Průmysl zalil optimismus

Hodnocení současné celkové ekonomické situace v průmyslu se v lednu oproti prosinci zvýšilo. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky se také zlepšilo. Zásoby se podle mínění respondentů zvýšily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu v lednu dosáhlo 78,4 procenta.

Zajištění práce zakázkami v průmyslu odhadují respondenti na 6,4 měsíce dopředu. Pro příští tři měsíce se oproti prosinci zlepšila očekávání respondentů ohledně vývoje výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou mírně nižší než v prosinci. Celkově se důvěra v průmyslu v lednu meziměsíčně zvýšila o tři body a oproti velmi nízkým hodnotám v minulém roce je o 21,6 bodu vyšší.

Nakupování
Nakupování