Co nového přináší rok 2010 v oblasti důchodů?

Praha - Odchod do penze není naší povinností, je to naše právo. Pokud splníme zákonem stanovené podmínky, máme nárok na výplatu starobního důchodu. A to ať už se rozhodneme zůstat doma a věnovat se vnoučatům či cestování, anebo budeme i nadále pracovat. Rok 2010 přinesl v oblasti důchodového pojištění řadu změn.

Nárok na přiznání tzv. řádného starobního důchodu máte, pokud jste splnili dvě podmínky:

 • dosáhli jste určitého věku
 • získali jste potřebnou dobu pojištění

Postupné zvyšování důchodového věku pokračuje. Věková hranice pro nárok na starobní důchod se zvyšuje stejným tempem jako dosud, tj. o dva kalendářní měsíce u mužů a o 4 kalendářní měsíce u žen za každý kalendářní rok, a to až na:

 • 65 let pro muže
 • 65 let pro bezdětné ženy
 • 65 let pro ženy, které vychovaly jedno dítě
 • 64 let pro ženy, které vychovaly dvě děti
 • 63 let pro ženy, které vychovaly tři děti
 • 62 let pro ženy, které vychovaly čtyři děti

Prodloužení doby pojištění

Od roku 2010 se začíná prodlužovat doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod, a to z původních 25 na 35 let, a to o jeden rok za každý kalendářní rok. Pro zjištění potřebné délky pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, ve kterém kalendářním roce dosáhne důchodového věku. Pro letošní rok je potřebná doba pojištění 26 let.

Podle právní úpravy platné v roce 2009 bylo jednou z podmínek pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou, a to nejdéle na jeden rok. Tato podmínka od letošního ledna neplatí. V praxi to znamená, že pokud podmínky pro výplatu důchodu splníte letos a chcete dále pracovat, dosavadní pracovní poměr na dobu neurčitou se vám neruší a vy budete pobírat plat i důchod v plné výši.

Žádost o přiznání starobního důchodu podejte písemně na předepsaném tiskopisu příslušné správě okresního zabezpečení podle místa vašeho trvalého bydliště. Tiskopis v elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Žádost můžete sepsat čtyři měsíce před datem, od něhož důchod požadujete. Všechny žádosti o důchod pak okresní správy postupují České správě sociálního zabezpečení, písemné rozhodnutí o přiznání a výši starobního důchodu byste měli obdržet do tří měsíců od podání žádosti.

Jaké doklady jsou k žádosti potřeba?

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu
 • doklady o výkonu vojenské služby (u mužů)
 • rodné listy dětí (u žen)
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině
 • doklady prokazující doby zaměstnání, případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud chybí v osobním listu důchodového pojištění
 • bankou potvrzený tiskopis Žádost o zřízení výplaty důchodu poukazem na účet, pokud chcete důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu

Více informací najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení a ministerstva práce a sociálních věcí, a to včetně důchodové kalkulačky.