Členství v EU se nám vyplatí, získali jsme 42 miliard korun

Praha – Česko loni získalo z rozpočtu Evropské unie o 42,3 miliardy korun více, než do něj odvedlo. I v minulých letech byla ČR čistým příjemcem peněz z EU, za šest let v unii ale jde o nejlepší výsledek. Výrazný nárůst stojí zejména za rostoucím čerpáním ČR z rozpočtu EU. Naše platby do rozpočtu naopak rostou jen pomalu. Loni jsme tedy obdrželi 78,1 miliardy korun, ale odvedli pouze 35,8 miliardy.

Dvě třetiny příjmů plynou z Fondu soudržnosti a ze strukturálních fondů. Od vstupu do EU Česko do rozpočtu vyplatilo 182,5 miliard korun, ale obdrželo 280 miliard korun. „Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 97,5 miliardy korun,“ uvedlo ministerstvo financí.