Přiznání daně z nemovitosti musí být odevzdáno do pondělí!

Praha – Do prvního února je nutné podat přiznání daně z nemovitosti za rok 2009. Vlastníkům nemovitostí tak zbývá dnešek a pondělí. Fronty na finančních úřadech se proto prodlužují, nervozita roste. Mnoho lidí tak totiž ještě neučinilo. Například finanční úřady v Praze evidovaly dnes ráno pouze 6 tisíc daňových přiznání, další přiznání úřadům míří poštou a prostřednictvím elektronických médií. Loni jich ale bylo celkově podáno 37 tisíc. I když letos pražské úřady očekávají menší počet odevzdaných formulářů, lidí, kteří přiznání ještě neodevzdali, je hodně.

Pražské úřady jsou podle Miroslavy Bardonkové z Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu připraveny náporu odolat. Pokud se na nich budou hromadit fronty, není podle Bardonkové problémem ihned otevřít další podací místa.

Většina sazeb letos vzrostla o sto procent

Letošní daňové přiznání se bude od toho loňského lišit. Největší změna nastala ve výši sazeb. Kromě daně z orné půdy, vinic, sadů, zahrad, lesů a staveb určených k podnikání došlo ke zvýšení u všech sazeb o sto procent. Pokud ale poplatník přiznání podal již v minulosti, daňové přiznání podávat nemusí. Správce daně výši sazby upraví a upozorní poplatníka formou složenky. Naopak změny se týkají především těch, kteří nemovitost v roce 2009 koupili, nabyli, přestavěli či změnili charakter jejího užívání.

Daň z nemovitosti se skládá ze sazby a dvou koeficientů

Daň z nemovitosti se skládá ze základu daně, který se násobí daňovou sazbou, a to vše se vynásobí zákonným koeficientem. Ten si může obec změnit o jednu kategorii nahoru nebo o tři kategorie dolů. Výsledná daň je potom tvořena součinem těchto tří položek. Zákon dále umožňuje, aby si obec stanovila takzvaný místní koeficient. Ten je platný pro všechny nemovitosti na území dané obce a nevztahuje se opět na ornou půdu, vinice či chmelnice. Praha ho ale například stanovený nemá.

Formulář pro daňové přiznání zůstal od roku 2009 beze změny, skončila však možnost uplatnit osvobození u novostaveb či u staveb zateplovaných. Vlastníci nemovitostí se ale nemusí obávat, úředníci na finančních úřadech jim pomůžou s vyplněním formuláře i s výpočtem daně.

Daňové přiznání
Daňové přiznání