75 procent firem monitoruje přístup svých zaměstnanců na internet

Praha – Z průzkumu společnosti Ernst&Young vyplývá, že tři čtvrtiny tuzemských firem monitorují své pracovníky při používání internetu. Ti to ale vědí, jejich kázeň se tím totiž zvětšuje a sami sebe více regulují. Více než polovina podniků přístup zaměstnanců na internet omezuje. Ze 46 podniků má na internet přístup 81 až 100 procent pracovníků. Ve dvou třetinách firem mají počítač alespoň čtyři z pěti zaměstnanců.

Zaměstnanci ale na internetu tráví čas mimopracovními aktivitami. U pětiny českých firem se takovým aktivitám pracovníci věnují více než 30 minut denně. Naproti tomu jen ve 12 procentech podniků přistupují zaměstnanci na internet výhradně za účelem práce.    

Největším rizikem úniku informací jsou sami zaměstnanci

Poslední průzkum úrovně informační bezpečnosti u nás ukázal, že za uplynulých 10 let se řešení v oblasti informační bezpečnosti dostala na úroveň zemí v západní Evropě. Devětašedesát procent respondentů se domnívá, že dopad ekonomické krize na oblast informační bezpečnosti bude nulový, nebo dokonce pozitivní. Ale krize zároveň ukončila období velkých investic do rozvoje a nových implementací IT.

Zaměstnanci paradoxně znamenají větší nebezpečí pro informační bezpečnost firem než nedostatek peněz na nové technologie. Překážkou je především nízké bezpečnostní povědomí zaměstnanců, tato oblast byla totiž v minulosti zanedbávána.

Finanční společnosti se bojí o tajná data nejvíce

IT tajemství si nejvíce chrání plynárenské a IT společnosti, dále firmy podnikající v oblasti financí či poradenství. Nejmenší strach o své informace naopak mají společnosti v elektrotechnickém průmyslu a potravinářství, tedy v oborech, kde intenzita práce s informacemi nemusí být tak vysoká.

Jedním z nejsoučasnějších trendů v ochraně informací je podle Lukáše Mikesky, senior manažera firmy Ernst&Young, využívání systémů „Data Loss Prevention“. Ty jsou využívány v západní Evropě či Americe. Takové systémy se preventivně pokoušejí zjistit, které informace jsou pro firmu citlivé, a zabezpečit je proti úniku.

Přístup zaměstnanců na internet
Přístup zaměstnanců na internet