Norové posoudí modernizaci Prunéřova

Praha – Vliv modernizace uhelné elektrárny Prunéřov II na životní prostředí posoudí norská konzultační společnost DNV. Tým expertů DNV ministr zvolil na základě předchozích zkušeností firmy s posuzováním projektů v oblasti energetiky a změny klimatu a také s ohledem na kapacitu společnosti vypracovat studii do několika týdnů.

Studie má být hotova do poloviny března a bude mít doporučující charakter. Ministerstvo dokument zohlední při dokončování závěrečného stanoviska v procesu posuzování vlivu modernizace elektrárny na životní prostředí. „Pozitivem je i menší etablovanost DNV v České republice,“ uvedl ministr životního prostředí Jan Dusík.

Za zakázku ministerstvo zaplatí přes tři miliony korun. Studie má posoudit záměr s ohledem na nejlepší dostupné technologie, tedy srovnat plány společnosti ČEZ s celkovými i dílčími požadavky podle dokumentů BREF. Ty definují nejlepší dostupné technologie pro velké spalovací zdroje a pro energetickou efektivitu.